Fra bloggen vår ...Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Tema-gudstjeneste

  «Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid?» er høstens tema.

  26. august er første temagudstjeneste. Det blir totalt to temakvelder og to temagudstjenester i høst. Her har du datoene med undertema:
  Sønd.26.aug. kl.11:00 «Søke Jesus Kristus» ved sokneprest Just Salvesen
  Onsd.19. sept. Kl.19:00: «Bygge fellesskap»
  Torsd.25. okt. kl.19:00: «Leve enklere»
  Sønd.25. nov. kl.11:00: «Fremme rettferdighet»