Ansatte


Just Salvesen

Menighetens allsidige prest! Tlf:41004692

Randi holder orden i rekkene og leder staben.Tlf: 97147133

Olav Mo

Olav har fokus på konfirmantarbeid og Jesha. Tlf:46966587

Marianne Bøe Weibell

Marianne jobber med
menighetens trosopplæringsaktiviteter.
Tlf: 99307770

Menighetens ungdom er Anne Marits hjertesak.Tlf: 47277927

Arfon er menighetens nytilsatte kantor. Begynner for fullt jan. -18.

Atle Voldsund

Atle er vaktmester for alle de fire kirkene i Sola. Tlf: 922 93 733

Ann Helen-Hebnes

Ann Helen fikser program og koordinerer frivillige.Tlf. 99109189