«Siste Nytt» nr. 3/18

Velkommen til gudstjeneste på søndag. Wenche Stavset Viland er prest og fire barn skal døpes. Det blir en fest for menigheten! Dette er faktisk selveste fastelavnssøndag, og gode medhjelpere lover boller til kirkekaffen. På fastelavnssøndag får vi skeie litt ut før vi går inn i fastetiden. Her kan du lese

Les mer

«Siste Nytt» nr. 2/18

Velkommen til familiegudstjeneste på søndag – Ta med en Bibel eller fem! Tabago synger og tema for gudstjenesten er Bibelen. 28. januar er nemlig selveste bibeldagen. Vi er så heldig å ha Bibelen tilgjengelig på mange måter. Noen har den som app på telefonen, lydbok, vi har barnebibler for de

Les mer

«Siste Nytt» nr. 1/18

Godt nytt kalenderår! Vi gleder oss over flotte gudstjenester i julehøytiden. Over 1100 mennesker kom til Tananger kirke for å høre julens fantastiske budskap om Gud som kom til vår jord. Mange fikk med seg en nydelig romjulskonsert med talentfulle ungdommer (bilder Ole Ljosdal) og flere familier fikk holde juletregangen

Les mer

«Siste Nytt» nr. 12/17

Snart ringes julen inn, og vi ønsker velkommen til familiegudstjenester på julaften kl.14:00 og kl.16:00. Barnekoret synger på den første gudstjenesten. 1.juledag blir det høytidsgudstjeneste kl.12:00. Just Salvesen er prest på alle gudstjenestene. 1.januar samles vi til fellesgudstjeneste i Ræge kirke, kl.12:00. Jul i fellesskap: Kirkens Bymisjon og Sola menighet inviterer

Les mer

«Siste Nytt» nr. 11/17

Godt nyttår! Ja, du leste rett. For kirkeåret starter 1. søndag i advent. Advent betyr komme. Vi ser fram mot Han som kom til oss den første julenatt – Jesus, verdens håp. I desember vil dette budskapet forkynnes på mange ulike måter og til mange ulike mennesker. Under kan du

Les mer

«Siste Nytt» nr. 10/17

Lørdag var 200 små og store samlet til basar i kirka.  Det virket som om alle koste seg, og vi takker alle som bidrog til at vi fikk inn ca. 100.000 kroner – ny rekord! Inntektene deler vi 50:50 med vårt misjonsprosjekt i Archita, Romania. Her støtter vi Misjon Uten Grenser

Les mer

«Siste Nytt» nr. 9/17

I helgen var 47 konfirmanter og 21 ledere, på konfirmantleir på Ognatun. De hadde en flott helg sammen med en salig blanding av stillhet, bønn, latter, måltid, undervisning, gudstjeneste og aktivitet. Tradisjonen tro, gikk konfirmantene og lederne på lørdagen fra Ognatun til Sirevåg krigsfort og hadde et opplegg som kalles

Les mer