Velkommen til «Åpen bønnesamling» i kirka mandager i oddetallsuker kl. 20-21.

 

Herren er god mot dem
som venter på ham og søker ham.

Det er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren.

Klag. 3 25-26