Tananger menighet er i en prosess hvor vi vil legge om eldrearbeidet.

De vanlige eldretreffene på TABO går derfor ut.