Nytt voksenkor i Tananger

Koret startet opp tirsdag 18. april. Tananger Gospel er et kor i «frisk stil», med vekt på gospel og nyere sanger.
Det sosiale er også viktig. Har du lyst å bli med, er du hjertelig velkommen. Nå er det ca 80 medlemmer!!

Korets dirigent er Marianne Lie Marnburg. Hun har bred gospelerfaring, jobber som sangpedagog ved Vågen vgs, og har bachlor i musikk, – så koret er i gode hender!

 

Bandet!

VÅRPLAN TANANGER GOSPEL
Tirsdag 16. jan. Øvelse
Lørdag 20. jan. Cowboyfest (Påmelding)
Tirsdag 20. febr. Øvelse
Torsdag 22. febr. Fellesøvelse i Sandnes sammen med Sandnes Gospelkor i Fredheim Arena
Tirsdag 6. mars Fellesøvelse i Tananger sammen med Sandnes Gospelkor
Fredag 16. mars Gospelkonsert Tananger kirke med Elsa Harris og Angela Primm
Lørdag 17. mars Gospelkonsert Fredheim Arena
Tirsdag 10.april Øvelse
Tirsdag 8. mai Øvelse
Tirsdag 5. juni Øvelse
Søndag 10. juni Synge på gudstjeneste i Tananger kirke kl. 11.00

Tirsdagsøvelsene starter kl. 19.00. Annen info kommer etter hvert. Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag! Dere kan melde forfall til Bjørg Lauvvik (91870152), Helga Frøyland (48029658) eller Bjørn Stornes (900 65 541)
Kontingent med Vipps: Tananger Sokn Tananger Gospel: 129744. 300 kr.