1. påskedag 12. april 2020

Påskedag:

Minigudstjeneste på nettet ved Haakon Kessel, sokneprest i Ræge.

  1. PÅSKEDAG
    Menighetene i Sola har i år felles påskeformidling.  Her er en ti minutters video med refleksjon og musikalsk innslag ved Haakon Kessel, sokneprest i Ræge, organist i Tananger Arfon Owen og Maria Bue Kessel, musikalsk leder i Ræge. Det voldsomme dramaet som utspant seg i Jerusalem i påskeuka for snart 2000 år siden endte med den tomme grav.  Ingen hendelse har forandret verden og gitt så mye håp i menneskers liv som Jesu oppstandelse første påskedags morgen.  I dag er budskapet like aktuelt. Musikk: Deg være ære. – Arfon Owen og Maria Bue Kessel Lyd/Foto/Edit: Ole Nessa Ljosdal

Bestill din tickets