» Siste nytt » – nr. 6 / 14

tme_spir_losigjennomFor en flott sommer vi har hatt! Vi håper dere har hatt gode dager med sol og varme. Vi i staben gleder oss til å komme i gang igjen, og ser fram til å møte dere alle. Det er mye spennende som ligger foran oss denne høsten. Vår bønn er at stadig flere vil komme til kirken og bli en del av fellesskapet.

28.august kl.17.15 starter Barnekoret og Tabago opp med øvelse igjen. Etterpå er det kveldsmat for alle som ønsker det. Dermed er Supertorsdagen i gang igjen!
Knøttetreffen Åpen Barnehage starter opp 25. august med Marianne Bøe Weibell ved roret! Det blir både Babysang og Småbarnssang på mandagene.

Søndag 31. august kl.11.00 blir det KICK-OFF-GUDSTJENESTE. Vi sparker i gang et nytt semester med en gudstjeneste hvor vi fokuserer på Tananger menighets visjon. Du utfordres til og «Bli med på seilas!» Og losen… er den beste som finnes!
Barnekor og Tabago synger før alle barna toger ut til utvidet søndagsskole.
Etter gudstjenesten blir det salg av grillmat og aktiviteter på kirketunet. Ta med nabofamilien og kom ☺

Jesha (5-7.klasse) og ungdomsklubben ESC har oppstart 5.sept. Vi gleder oss til kirken igjen fylles opp av liv og røre hver fredag i partallsukene.

18.oktober arrangerer vi BASAR i kirken. Inntektene går til menighetsarbeidet vårt. Har du, eller kjenner du noen som kan tenke seg å gi en gevinst så er vi utrolig takknemlige for det. Tips: Strikk gjerne ullsokker, luer, selbuvotter mm ☺ Gevinster kan leveres kontoret.

21.-26.okt har Biskop Erling J Pettersen visitas i Tananger og Ræge sokn! Formålet med en bispevisitas er å støtte, inspirere og rettlede menigheter og ansatte og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Biskopen skal disse dagene besøke og delta på flere arrangement, og 26.oktober er det stor visitasgudstjeneste her i kirka– så sett av denne dagen. Ellers kan du lese om programmet i menighetsbladet, og etter hvert her på hjemmesidene.

At en menighet driver egen barnehage og SFO er nærmest en sjeldenhet i disse dager. Tananger menighet er altså en av de sjeldne, og det gledelige er at vi har mange søkere til plassene. Barnehagen vår søker nå etter pedagogisk leder, altså en person med barnehagelærerutdannelse, til liten avdeling. Kjenner du noen, eller noen som kjenner noen, – så tips oss!

En hard vinter og en tørr sommer gjorde sitt til at mange av plantene utenfor kirken sa takk for seg. Vaktmester Jan Ruud har stått på med både barking og beplantning de siste ukene. Så nå ser det skikkelig fint ut på tunet!

Denne gangen løfter vi frem menighetens slagord «Los gjennom livet». Vårt håp og vår bønn er at mennesker i Tananger lar Jesus Kristus bli deres trygge los gjennom livet. Han kjenner alle slags farvann og ikke minst den trygge leden!

Velkommen til dåpsgudstjeneste 17.august kl.11:00.

Bestill din tickets