Kirkevalget 2015

kirkevalget2015_logo_fargerKirkevalget – skaper framtidens kirke!

Kirkevalget gjennomføres mandag 14.september

Bruk din rett til å påvirke og velge representanter til menighetsrådene og bispedømmerådet

Kirkevalget gir alle kirkemedlemmene mulighet til å påvirke utviklingen i Den norske kirke. Din stemme teller – bruk derfor muligheten! God oppslutning om de kirkelige valg er viktig for din lokale kirke.

Årets kirkevalg i Sola skal også denne gangen gjennomføres samme dag som kommune- og fylkestingsvalget, mandag 14.september. Det skal skje i lokaler i umiddelbar nærhet av valglokalene til kommunestyre og fylkesting, men de respektive valglokalene skal være tydelig skilt fra hverandre.

Det skal velges representanter til menighetsrådene i Ræge, Sola, Sørnes og Tananger menigheter. Det blir samtidig valg til Stavanger bispedømmeråd.

Du finner mye nyttig informasjon om årets kirkevalg på: http://kirkevalg.no/

Forhåndsstemmer kan avgis på menighetskontorene / kirkene og Solakirkenes servicetorg. Mer informasjon om dato for forhåndsstemming og valglokalene blir gjort godt kjent i Solabladet, Stavanger Aftenblad, på menighetenes nettsider og på www.sola.kirken.no når kirkevalget nærmer seg.

Godt kirkevalg 2015!

Bestill din tickets