«Siste nytt» – nr. 8/15

taarn”Siste nytt” fra Tananger menighet nr. 8/15

Foto: Atle Havnerås

Foto: Atle Havnerås

Lørdag 17. oktober gikk Basaren av stabelen. Over 200 store og små fylte kirken med liv og røre. Takk til alle som bidro med gevinst eller annen hjelp! Denne gangen var El-sykkel hovedgevinst, og kr.70 000 kom inn!! Pengene vil bli til velsignelse for alt det gode arbeidet menigheten driver.

«Gi av hjertens lyst» heter menighetens givertjenesten. Ca. 40 givere finansierer (nesten) lønn til ungdomsleder. Alt vi deler ut av bøker og materiell til barna på trosopplæring finansieres av gaver og innsamlede midler – bl.a. basar. Dersom du ikke alt er giver, så ta med en brosjyre og vurder om du kan bidra. Brosjyren er å finne på kirketorget. Den kan også lastes ned fra www.tanangermenighet.no Givertjeneste er EN av mange måter å bidra på i menigheten.

Annen hver fredag er det full fres i kirken fra kl.18:00 til midnatt. Sist fredag var 82 barn med på Jesha (5-7. klasse) og 44 ungdommer på ungdomsklubben ESC! Med disse møteplassene jobber vi for å skape gode, trygge miljøer hvor barn og unge både får lære om kristen tro og liv, men også får en bekreftelse på at de er gode nok akkurat som de er. Med så mange barn til stede, er det en utfordring å se hver og en. Men dette strekker vi oss etter. Takk til alle gode medhjelpere!

Lørdag 31.oktober kl.17-19, er det HalloVenn her i kirka. Dette er et samarbeid mellom IMI, Havørn og Tananger menighet. Vi forventer storinnrykk av godterisultne, forventningsfulle, utkledde unger. Det blir lek, moro og fokus på vennskap.

Det blir selvsagt mange gøye aktiviteter – også for de i Jesha-alder. Som vanlig; her trengs mange hjelpende hender – gi beskjed til Marianne B Weibell!

Tirsdag 3.november kl.19:30 er det undervisningskveld. Da kommer pastor/foredragsholder og forfatter Oddvar Søvik, som kan mye om kveldens tema: Nådegaver.

Søndag 8. november blir det nye menighetsrådet presentert på gudstjenesten. Siv Elin Mæland tar på seg ledervervet for enda ett år med Gro Mæland Myklebust som nestleder. Vi takker det avtroppende rådet for fantastisk innsats i 4 år, og ønsker det nye rådet lykke til med den neste perioden. Rådet gjør et viktig strategisk arbeid som trenger både forbønn og villige medhjelpere.

Søndag 25.oktober er det familiegudstjeneste. Barnekoret skal synge, 4 barn skal døpes, og 4-åringene får sin kirkebok. Det er en fest hver gang et lite barn bæres til dåp. Foreldre ønsker Guds velsignelse over det lille nyfødte underet, og menigheten feirer et nytt medlem!

Foto: Atle Havnerås

Foto: Atle Havnerås

For noen tiår siden var det en sterk tradisjon at man bar barna til dåpen. Slik er det ikke nå lenger. Foreldre tar et aktivt valg; Dåp eller ikke. Dette må vi som kirke ta inn over oss – både i Tananger og på landsplan. Realitetene er at dåpstallene stuper. I dag døpes 54 % av de nyfødte barna i Sola. Med færre som blir døpt, blir det færre som velger konfirmasjon. Da viser det seg at det også blir færre som velger dåp for sine barn. Alle våre mange og gode trosopplæringstiltak er en håndsrekning til foreldre og faddere for å lære barn om kristen tro og liv. Men det er bare de døpte (våre medlemmer) vi når med invitasjon.
Som kirke må vi derfor bli mer aktive med informasjon om dåp. I Tananger menighet har vi fokus på at hver dåpsfamilie skal føle seg spesiell, velkommen og feiret. Derfor: Ta godt imot hver eneste dåpsfamilie! Og; Selv om barnedåp er det vanlige, er det ingen ting i veien for å bli døpt som ungdom eller voksen.

Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets