«Siste nytt» nr. 3/16

«Oppstått er Jesus, hurra, hurra!»
Vi har hatt flotte påskegudstjenester her i kirka alle høytidsdagene.
Hjertelig takk til dere som stilte opp som medhjelpere, og til dere som kom!

Vi ønsker velkommen til familiegudstjeneste på søndag kl.11:00.
Da skal mange «Lys Levende» sjetteklassinger delta på gudstjenesten med drama og sang. Lys Levende er et trosopplæringstiltak for 6.klassinger med overnatting i kirken.
Etter en kort kirkekaffe, blir det årsmøte. Årsrapporten ligger på vår hjemmeside www.tananger.menighet.no. Den ligger også på kirketorget, ta en med deg.
Vi håper flere stopper igjen og blir med på årsmøtet.

BIG-koret med dirigent Arnold Børud har gratiskonsert her i kirken fredag 8.april kl.20:00.
Big-koret, som er musikklinjekoret fra Bibelskolen i Grimstad, har øvd inn både gospelklassikere og nyere materiale for både unge og eldre! Gå ikke glipp av denne konserten.

Vår gode ettåring Vibeke er tilknyttet Bibelskolen i Grimstad (BIG). Hun har vært en flott ressurs inn i barne- og ungdomsarbeidet dette skoleåret. Men hun har blant annet også hatt andakter på Tabo, bidratt med sang og virkelig vært en ressurs for oss i menigheten. Hun ender sin tjeneste i slutten av mai, og vil bli savnet. Det gledelige er at vi har en ny søker til ettåringstjeneste neste år. Hun går også på BIG. For å få dette til, trenger vi en bolig. Har du et ledig rom/hybel som kan huse en jente på 20 år neste skoleår? Vi betaler en liten leie, men kan ikke tilby markedspris, så dette kan være en super tjeneste for menigheten. Ta kontakt eller gi oss tips!

Søndag 17.april kl.11:00 er det samtalegudstjeneste. Da blir det quiz for konfirmantene, med mulighet for alle til å bli med! Vel møtt til en flott og spennende gudstjeneste!

Det blir DUGNAD i og utenfor kirken tirsdag 19. april kl.17-21.
Dugnad er gøy, viktig, nyttig og vi lokker med pizza! Ta ansvar, sett av datoen og KOM!
Vi vil at kirken skal skinne til årets konfirmasjonsgudstjenester.

Velsignet uke!

Hilsen staben

Bestill din tickets