«Siste Nytt» nr. 12/18

Vi sparket i gang semesteret med en flott familiegudstjeneste sist søndag. Hele bibelens historie ble «rullet ut» via et 12 meter langt banner: Den store tidslinjen! Her var det bilder av kjente fortellinger både fra GT og NT. Alle skolestarterne fikk med en miniatyrversjon, tidslinje-linjal på 30 cm. Tre barn ble døpt, og praten gikk livlig på kirkebakken. Takk til alle som kom og takk til alle medhjelpere. For å sitere fra prekenen: «Vi er en stor familie»!

Velkommen til temagudstjeneste v/ Just Salvesen på søndag 26.august kl.11:00.
Tema: «Søke Jesus Kristus». Dette er den første av høstens temasamlinger:
«Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid?» Neste tema i rekken blir:
Onsd.19. sept. Kl.19:00: «Bygge fellesskap»
Torsd.25. okt. kl.19:00: «Leve enklere»
Sønd.25. nov. kl.11:00: «Fremme rettferdighet»
Det blir utarbeidet spørsmål til bruk i småfellesskap, eller til egen refleksjon.
Vi oppfordrer småfellesskapene til å følge opplegget!

Søndag 2. september blir det gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter.
52 konfirmanter kan glede seg til et innholdsrikt og flott opplegg i menigheten.

Torsdag 6.september kl.19:00 blir det samling for gudstjenestemedhjelpere og andre interesserte. Tema er «Sang og musikk i gudstjenesten». Vi opplever at dette temaet er viktig for mange, og samtidig kan vi tenke ulikt om sang og musikk. Olav, Arfon og Just vil belyse ulike sider ved temaet og i tillegg vil det bli korte innspill fra ulike bidragsytere. Første time er åpen for alle. Etter kaffepausen ca. kl. 20.00 blir det mulighet til å snakke sammen om tema.

Høstens nykommer: «Torsdagslunsj – med någe attåt» for deg som er hjemme på dagtid og for pensjonister. Vi starter med lunsjbufe (kr.50) kl.12:00. Deretter blir det kåseri, foredrag, kulturelt innslag el. Første torsdagslunsj blir 20. september. Tema er: «Kosthold og trim – er det så farlig?» Guro Berge fra Frisklivssentralen kåserer. (Neste dato er 18.okt. og 15.nov.)

Velkommen til «Jentekveld» 13.september kl.19:30. Sett også av 18.oktober og 22.november.
Jenter i alle aldre samles til en uformell kveld med kaffe og drøs. Ta gjerne med deg håndarbeidet ditt.

Åpen bønnesamling i kirken mandager i oddetallsuker kl.20:00 – 21:00, oppstart 27. august.

Vi åpner snart på påmelding til menighetsweekend 9-11. november. Store og små, gamle og unge, – og alle midt imellom: Hold av datoen! Vi reiser til Vaulali.

Ha en velsignet uke! Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets