Hei du som går i 2. klasse!

Høsttakk!

Liker du å synge, leke og å lage ting?
Velkommen til to gøye samlinger i kirka!

Torsdag 24. september kl. 16.30-18.30:

16.30: Samling for dere i 2.klasse
17.00: Supertorsdag med middag for hele familien. Du som er med på Høsttakk får middag.
Andre i familien melder seg på middag via siden til Nye Supertorsdag.
17.30: Vi blir med barnekoret og lærer en sang.
Foreldre kan slappe av med en kaffekopp eller være med på korøvelsen.
18.15: Fellessamling
18.30: Slutt


Søndag 27. september kl. 11.00:
Vi deltar på Høsttakkefesten (familiegudstjeneste) med sangen vi har øvd inn.

Påmelding innen 21. september:   

Hvis du kjenner noen som ikke har fått denne invitasjonen, er det bare å invitere dem med. Husk å gi beskjed om at de også må melde seg på.
Har dere behov for ekstra tilrettelegging av noe slag? Vi vil veldig gjerne gjøre det vi kan for at alle som vil være med kan delta. Ta kontakt med oss, så finner vi en god løsning.
Er det noen av dere voksne som kunne tenkt dere å hjelpe til praktisk? Gi beskjed ved påmelding dersom dere har mulighet til å hjelpe til.

På grunn av smittehensyn er det begrenset plass. Hvis det blir fullt, skriv deg på venteliste, så tar vi kontakt.

Vi gleder oss og håper du har lyst til å komme!

Hilsen Sigrid (leder for barnekoret) og Birgitte (Trosopplærer)

Vårt faste tilbud til 2. klassingene er barnekoret.