Ansatte


Tracy Rishton

Menighetens sokneprest! Tlf:46543503

Randi holder orden i rekkene og leder staben.Tlf: 97147133

Olav Mo

Olav har fokus på konfirmantarbeid og Jesha. Tlf:46966587

Birgitte Avtjern

Birgitte er menighetens trosopplæringsleder.
Tlf: 90851042

Anne Marit Tjora Vigdel

Menighetens ungdom er Anne Marits hjertesak.Tlf: 47277927

Laura Kern er vår musikalske leder/organist
Tlf: 48394817
e-post: laura.kern@tanangermenighet.no

Kenneth Dåsvand

Kenneth startet 1. august som kirkens nye ungdomskontakt. Han vil arbeide for ungdom i hele Sola kommune.
Tlf: 930 71 266. Les mer om kirkens ungdomskontakt her.
E-post: kenneth.dasvand@solakirkene.no

Jone Oltedal

Jone er vaktmester for alle Solakirkene.
Tlf: 98698135