Ansatte


Just Salvesen

Menighetens allsidige prest! Tlf:41004692

Randi holder orden i rekkene og leder staben.Tlf: 97147133

Olav Mo

Olav har fokus på konfirmantarbeid og Jesha. Tlf:46966587

Marianne Bøe Weibell

Marianne jobber medmenighetens trosopplæringsaktiviteter.Tlf: 99307770

Menighetens ungdom er Anne Marits hjertesak.Tlf: 47277927

Arfon er menighetens walisiske kantor.
Tlf: 980 46 939

Ann Helen-Hebnes

Ann Helen fikser program og koordinerer frivillige.Tlf. 99109189

Jone Oltedal

Jone er vaktmester for alle Solakirkene.
Tlf: 98698135