Ansatte


Tracy Rishton

Menighetens sokneprest! Tlf:46543503

Randi holder orden i rekkene og leder staben.Tlf: 97147133

Olav Mo

Olav har fokus på konfirmantarbeid og Jesha. Tlf:46966587

Birgitte Avtjern

Birgitte er menighetens nye trosopplæringsleder.
Tlf: 90851042

Menighetens ungdom er Anne Marits hjertesak.Tlf: 47277927

Arfon er menighetens walisiske kantor.
Tlf: 980 46 939

Ann Helen-Hebnes

Ann Helen fikser program og koordinerer frivillige.Tlf. 99109189

Jone Oltedal

Jone er vaktmester for alle Solakirkene.
Tlf: 98698135