Åpen kirke i fastetiden
onsdager kl. 09:00 – 10:00.
Har du ofte tenkt at du ville gjøre noe mer ut av fastetiden, men aldri fått det til? Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere. Vi ønsker å invitere deg til kirka mellom kl. 09.00 – 10.00.

Kl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
Velkommen onsdagene 22/2, 8/3, 15/3, 22/3 og 29/3. (1. mars er det vinterferie)

Regnbuen er helt fantastisk vakker med sine syv farger, og den har en viktig betydning. Noah fikk et løfte av Gud, som fikk betydning for alle levende skapninger til alle tider. Regnbuen skulle være en påminnelse for Gud og et tegn for Noah og hans etterkommere, et synlig bevis på Guds evige løfte.
Vi bruker regnbuebønner og lys fra Kirkens Nødhjelp for å markere ukene i fasten. Derfor står sju lys på alteret hvor vi tenner et og et nytt lys hver søndag. Også i nisjen rett innenfor vår hoveddør, vil ukens lys og regnbuebønn møte deg når du kommer inn i kirka.