Åpen kirke i fastetiden
onsdager kl. 09:00 – 10:00.
Har du ofte tenkt at du ville gjøre noe mer ut av fastetiden, men aldri fått det til? Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere. Vi ønsker å invitere deg til kirka mellom kl. 09.00 – 10.00.

Kl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
Velkommen onsdagene 14/2, 21/2, 6/3, 13/3, og 20/3. (28/2 er det vinterferie)

Regnbuen er helt fantastisk vakker med sine syv farger, og den har en viktig betydning. Noah fikk et løfte av Gud, som fikk betydning for alle levende skapninger til alle tider. Regnbuen skulle være en påminnelse for Gud og et tegn for Noah og hans etterkommere, et synlig bevis på Guds evige løfte. (se under)
Vi bruker regnbuebønner og lys fra Kirkens Nødhjelp for å markere ukene i fasten. Derfor står sju lys på alteret hvor vi tenner et og et nytt lys hver søndag.

Guds pakt med Noa
12 Og Gud sa: «Dette tegnet setter jeg for pakten mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere i kommende slektsledd til alle tider: 13 Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. 14 Når jeg samler skyer over jorden og buen blir synlig i skyene, 15 da vil jeg tenke på pakten mellom meg og dere og hver levende skapning, alt kjøtt og blod.
Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt kjøtt og blod. 16 Når buen viser seg i skyene, vil jeg se den og tenke på den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt kjøtt og blod på jorden.»
17 Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.» (1. Mos 9.12-17)