Åpen kirke i fastetiden onsdager kl. 08:30 – 09:30.

Har du ofte tenkt at du ville gjøre noe mer ut av fastetiden, men aldri fått det til? Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere. Vi ønsker å invitere deg til kirka mellom kl. 08.30 – 09.30 til bønn, tenne lys eller bare være sitte stille i benkeradene, onsdagene 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 og 1/4.

Klokka 09:00 blir det en kort nattverdgudstjeneste.

Velkommen.

Regnbuen er helt fantastisk vakker, men den har en viktig betydning. Noah fikk et løfte av Gud, som fikk betydning for alle levende skapninger til alle tider. Regnbuen skulle være en påminnelse for Gud og et tegn for Noah og hans etterkommere, et synlig bevis på Guds evige løfte.
Vi bruker regnbuebønner og lys fra Kirkens Nødhjelp for å markere ukene i fasten. Derfor står sju lys på alteret hvor vi tenner et og et nytt lys hver søndag. Også i nisjen rett innenfor vår hoveddør, vil ukens lys og regnbuebønn møte deg når du kommer inn i kirka.