Hver onsdag kl. 19:00 – 20:00 frem til sommeren blir det Åpen Kirke. Du kan komme innom for fem minutters stillhet, sitte ned en time, tenne lys eller be. Vi legger frem ark med søndagens tekst, en bønn, noe om kirkerommets symboler. De som ønsker kan benytte dette. Noen ganger vil det bli levende musikk. Det blir i tilfelle kl. 19:15 – 19:30.

Vertskapet vil sørge for at nødvendige hygienetiltak blir overholdt. Det skal være trygt og godt å komme til kirken.