«Siste nytt» – nr. 7 / 15

Søndag 13. september ble 53 konfirmanter presentert på en flott gudstjeneste. Konfirmantene har nå hatt sin første samling. Vi er så heldige at vi har 7 hjemme-grupper. Her møtes konfirmantene hjemme hos lederne etter en felles samlingen i kirka. Stor takk til dere som tar imot konfirmantene våre. Sist søndag

Les mer

«Siste nytt» – nr. 4 / 15

To flotte konfirmasjonsgudstjenester er vel i havn. Vi gleder oss til søndag. Da skal de siste konfirmeres, og vi oppfordrer dere virkelig til å delta på gudstjenesten. Snakk om fest! 49 flotte ungdommer valgte kirkelig konfirmasjon og å få Guds velsignelse over livene sine. Takk til alle som deltok på dugnaden rett

Les mer

Kirkevalget 2015

Kirkevalget – skaper framtidens kirke! Kirkevalget gjennomføres mandag 14.september Bruk din rett til å påvirke og velge representanter til menighetsrådene og bispedømmerådet Kirkevalget gir alle kirkemedlemmene mulighet til å påvirke utviklingen i Den norske kirke. Din stemme teller – bruk derfor muligheten! God oppslutning om de kirkelige valg er viktig

Les mer