babysang_logo

– er vårt trosopplæringstiltak for barn i alderen 0-1 år.

Dette er et tilbud for baby sammen med mor og/eller far.

Det blir et variert repertoar av kjente, kjære sanger, nye sanger, rim, regler, dans og kos! Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge og utforske sammen med barnet sitt.

Babysang inngår som en del av opplegget for Knøttetreffen åpen barnehage, så kom gjerne innom der 🙂

Tid: Mandag 18.september-27.november kl. 11.30-12.15
Sted: Tananger kirke – kirkerommet.

Babysang starter opp mandag 18.september. For mer info meld deg inn i gruppen Knøttetreffen – åpen barnehage i Tananger kirke på facebook eller ta kontakt med Knøttetreffen på mail til  Birgitte (trosopplærer) på birgitte.avtjern@tanangermenighet.no eller Tone (pedagogisk leder Knøttetreffen) på tbno@tmb-sfo.no

Velkommen! 🙂