Bli med på felles bibellesing.

 

Vi samles i sakristiet mandagene i partallsuker fra kl. 20.00-21.00.

 

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.  Hebr. 4.12

logo for bibeldykk

Skulle du gjerne visst mer om hva som står i Bibelen?
Ønsker du mer regelmessig lesing av Bibelen?
Synes du det er vanskelig å sette av tid til egen bibellesing?

På BibelDykk samles vi for å lese sammen og bli bedre kjent i Bibelens spennende verden. Annenhver mandag i samles vi til felles bibellesing i kirkestua eller sakristiet. Der vil vi sammen lese hele kapitler som etter hvert blir til hele bøker i Bibelen. Lesingen vil skje etter tur, men hvis du ikke ønsker å lese selv, er det helt greit. Ta gjerne med egen Bibel, men du kan også låne i kirka.

Her er noen grunner for å lese i Bibelen:

  • «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4
  • Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. 2. Tim 3,16
  • Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uvitende innsikt. Salme 119,130
  • Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105
  • For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebr 4,12
  • de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Apgj 17,10b
  • La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Kol 3,16

Les mer om vårt Bibelfokus

(UU:ok)