Tananger menighet ønsker å sette fokus på Bibelen.

I 2019 vedtok menighetsrådet i Tananger at Bibelen skulle vært et satsingsområde i menigheten vår. Vi ønsker at du, og flere med deg, skal bli mer nysgjerrig på Bibelen, mer glad i Bibelen og ikke minst lese mer i Bibelen. Bibelen er verdens desidert mest leste bok. Den elskes av kristne over hele verden, mens andre frykter eller hater den. Hva er det som er så spesielt med denne boka?

bilde av flere Bibler

På Bibeldagen i 2019 hadde vi Bibelutstilling og Bibelreisen. Les mer om bibelutstillingen her (Facebook). Dagen etter startet vi opp Bibeldykk, faste bibellesekvelder i kirka. Ofte mister vi sammenhengene i Bibelen fordi vi leser noen få utvalgte vers.  På bibellesekveldene leser vi kapittel etter kapittel i Bibelen. Det blir mandager i partallsuker kl. 20.00-21.00. Les mer her. Hvilke kapitler som har blitt lest på lesekvelden, vil også bli presentert på nettet slik at du kan følge med på hva som er lest selv om du ikke kan komme en gang.

I 2020 startet vi Bibelkvarten hvor vi blir utfordret til å sette av 15 min daglig til å gå gjennom Lukasevangeliet. De som ønsket det, kunne møtes digitalt på JitsiMeet for å snake sammen om dagens tekst. Sokneprest Tracy Rishton skrev en andaktserie for hver dag.

I 2021 gikk vi igjennom Apostlenes gjerninger. Inkludert i Bibelkvarten var podcastserien «Flue på veggen» hvor mange ulike gjester ble invitert til å fortelle om sine refleksjoner rundt dagens tekst. Også i 2022 var det noen svært trofaste til å møtes på JitsiMeet på kvelden kl. 19.00-19-15 til en drøs om teksten.

Bibeldagen 2023 ble på nytt markert med utstilling med deler av Jon Georg Sundvolls bibelsamling. Og igjen ble Bibelreisen arrangert.

RIK Bibelbruk:Bilde av boka Rik Bibelbruk

I april 2019 var Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet og hadde inspirasjonskveld om RIK bibelbruk. Boka anbefales!!

Bibelkurs på nett:

For deg som trives foran skjermen, vil vi anbefale nettkursene på siden Kurs om Gud (gratis). Særlig kurset «Hvorfor Jesus»? Det er en fin introduksjon til Bibelen og dens hovedperson Jesus.

Dersom du ønsker å gå litt mer i dybden, eller vil ta med deg en bibeltime på mobiltelefonen mens du gjør andre ting, kan vi anbefale å lytte til bibeltimer på nettsidene.

Andre bibelressurser:

BibelbølgerBibelselskapets podkast.

pTro, podcast: gjennomgang av mange av bibelens bøker.

YouVersion: Verdens mest brukte bibelapp (over 375 mill brukere) med svært mange bibelutgaver på alle slags språk. Har også bibelleseplaner.

The bible project: (engelsk) fasinerende, ca 10 min. videoer for hver enkelt bok i bibelen, og om mange andre bibelske emner. De har også en app: (ReadScripture) med bibelleseplan.

Foross.no: Bibelutleggelser, blant annet samtaler rundt neste søndags tekst.

bibeltimer.com: Bibeltimer fra DELK