Bønneaksjon, våren 2022!

Bli med på vår viktige bønneaksjon – som ikke står i fare for koronautsettelse eller avlysning!!! Oppstart 16. januar.

HVORDAN VÆRE MED?

Det er knyttet store løfter til bønn. Derfor ber vi DEG være med i bønn for Tananger.

Vi går ut to-og-to og ber for hver enkelt vei, inntil hele veikartet og Tananger er dekket med bønn.

Tanangers 117 bebodde veier er fordelt på 55 bønneruter/bønnelapper. Bak på hver lapp står bønnerutens veier og evnt. veinummer. Inni lappen står et forslag til bønn som du kan bruke.  Ta med deg en bønnelapp.
Når du har tatt din bønnevandring er det viktig at du markerer og fargelegger veien på det store kartet som henger på kirketorget. Gjør det gjerne i kontortiden på hverdager. Hvis du ikke kan markere ut vei(ene) selv, så kan du be noen andre gjøre det for deg.

Vi ønsker at ALLE mennesker i Tananger, både dem som bor i små eller store veier, skal bli bedt for.

Trekk med deg ny lapp med gatenavn inntil hele kartet over Tananger er dekket med bønn.

Kanskje du oppdager nye steder og veier som du ikke har gått tidligere? Kanskje dette også kan være en motivasjon for å komme seg ut og gå tur ?

Ønsker du noen å gå sammen med noen, eller lurer du på noe kan du f.eks. kontakte:
Liv Ella Ruud – mob. 975 46 238
Jorunn Hebnes – mob. 905 98 996
Gro Myklebust – mob. 992 68 999
Bjørg Stallemo – mob. 481 52 919
Ingunn B. Mæland – mob. 412 62 187
Jorunn Elin Haga – mob. 911 05 141

Vi minner også om vår bønnekalender hvor du blant annet kan få hjelp til å be for Tananger, vår menighet, den verdensvide kirke, rettferdighet og fred.  Det er lagt opp til 3-4 bønneemner for hver dag i måneden.  Emnene blir gjentatt 3 ganger hver måned. Klikk på denne lenken.