Vær med å be daglig for Tananger, vår menighet, vårt land og den verdensvide kirke i vår bønnekalender:

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,