Vær med å be daglig for Tananger, vår menighet, vårt land og den verdensvide kirke i vår bønnekalender:

Denne bønnekalenderen er ment som en hjelp i bønnelivet. Det er knyttet store løfter til bønn.  Her finner du 3-4 bønneemner for hver dag i måneden. Emnene omfavner vårt nærmiljø, men strekker seg også ut over Tanangers og Norges grenser. Emnene blir gjentatt 3 ganger i måneden. 
Begynn gjerne med «Bønn om vekst» og avslutt med «Fader vår». 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,