Dato: 1., 11. og 21. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Skolene. Takk kjære Far for skolene i Tananger; Storevarden, Haga og TUS. Vi ber om at du må bruke de ansatte til å gi videre av din godhet. Vi ber spesielt for skolenes ledelse. 

De som sliter. Kjære himmelske Far. Du som ser alle mennesker i Tananger med samme omsorg og kjærlighet. Vær nær dem som sliter i dag, enten det er psykisk, åndelig, sosialt, økonomisk eller fordi de ikke har arbeid. Hjelp oss til å se dem som trenger oss.

Kristen enhet. Kjære Herre Jesus. Du ba «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» La oss alle som tror på ditt frelsesverk, holde sammen i kjærlighet. (Joh 17,21 og Apg 4,32) Vi ber om din velsignelse over bedehuset, IMI Tananger og vår egen menighet.

Lære Jesus bedre å kjenne. Far! Du har så uendelig mye å vise oss. Los oss gjennom livet og hjelp oss til å stadig søke fellesskap med deg, slik at vi blir styrket i troen og bevart frem til du oppretter den nye himmel og den nye jord. Herre, du som har all makt, og som alltid er nær: Lær oss å frykte og elske deg, så vi er lydhøre for dine bud og din stemme. Led oss alle ved ditt ord og din visdom. Jesus, tal til oss som enkeltmennesker og som fellesskap. (Apg 16, 4-5) Hjelp oss til å stå imot fristelsene vi møter i hverdagen. (2. Tim 3,1-4)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,