Dato: 10., 20. og 30. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Politikere og ledere. Jesus, du ba oss gi keiseren det keiserens er og Gud hva Guds er. Hjelp oss til å leve et liv som ærer ditt navn. Led våre ledere og politikere på dine veier både lokalt her i Sola og nasjonalt. Hjelp dem til å vedta lover i tråd med din vilje. Utrust kristne til å ta ansvar i ledende posisjoner i samfunnsliv, politikk og næringsliv.

Åndens gaver. Takk for at du har skapt oss alle med ulik utrustning. (1 Kor 12,4-5) La oss alle få være i den tjenesten hvor du ser vi passer best. Hjelp oss til å leve som ydmyke, troverdige, overbærende og takknemlige tjenere som møter våre medmennesker med din omsorg, godhet, tilgivelse og kjærlighet.

Jentekveld, Torsdagslunsj og Bønnesamling. Vi ber for jentekveldene og torsdagslunsjene. La det være gode møteplasser hvor det er godt å være og mange finner gode relasjoner. Vi ber om at treffpunktene må bli inngangsporter til kirka og til evangeliet.
Takk for bønnens gave og mulighet. Vi ber om at bønnesamlingene må være en kraftstasjon som stadig flere søker, for å åpne opp for dine løsninger i hverdagen.

Guds herlighet. Himmelske Far, all godhets giver! Hjelp oss til å få øynene opp for alt det gode du gir og gjør for oss. Takk for at du er historiens Herre og la oss få stadig skimte nye glimt av din herlighet.

Fred. Gi fred på jorden, med frihet og rettferd for alle. Led jordens folk og nasjoner til å leve i fellesskap og fred. La dialogen og samarbeidets ånd hvile over forhandlinger og avgjørelser. Gi oss mot og kraft til å tale fredens sak. (Matt 5,9) Vær hos alle som lever i fattigdom og nød. Vær vern og ly for alle som er på flukt fra krig og katastrofer.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,