Dato: 2., 12. og 22. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Tvil. Kom til dem som søker deg, og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden; miskunn deg over alle mennesker. (Sal 119,50)

Havørn, speider, korps, kulturskole og andre organisasjoner. Takk for alle som bidrar med positivt engasjement i Tananger. Hjelp organisasjonene til å være dine verktøy til å fremme medmenneskelighet og omsorg i Tananger. (Ordsp 21,21)

Korene i kirka. Takk for sangen og musikken! Takk for alle som er med i korene våre; Soul Kids og Tananger Gospel. Vi ber om at korene må få være dine redskaper hvor medlemmene får møte deg og de får forkynne frimodig for andre. (Ef 5,19-20) Vi ber om du må gi styrke og kraft til lederne i korene.

Sørgende. Takk for din seier over ondskap og død, Gud. Du kjenner hver enkelt som i dag opplever savn. Kom med din trøst og legedom. La dem få kjenne din omsorg og nærhet gjennom mennesker som bryr seg.

 Diakoni. Vi ber for diakoniarbeidet i menigheten. Hjelp oss til å se våre medmennesker med ditt blikk, og led oss til å prioritere de oppgavene du legger i våre hender. Vi ber for alle som har det vondt, for syke og ensomme, for hjemløse, for flyktninger og krigsofre, for alle som lider urett og er undertrykt. Vi ber for alle som utsettes for overgrep. Gi oss tjenestens nådegave slik at vi kan lytte, lindre og lege.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,