Dato: 3., 13. og 23 i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at Tananger menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Barnehagene. Kjære Jesus! Du sa at de små barna skulle få komme til deg. (Matt 19,14) Vi ber om din beskyttelse over alle barna i barnehagene i Tananger, og over dem som jobber der.

Tananger menighetsbarnehage og SFO. Takk for barna og de ansatte i vår egen barnehage og SFO. Vi ber om din velsignelse over dem alle. La barna som går der få kjenne tryggheten i at du ønsker å være deres Herre og frelser

Staben i kirka. Takk for de ansatte i kirka: Tracy (sokneprest), Randi (daglig leder), Olav (menighetspedagog), Anne Marit (ungdomsleder/sekretær), Laura (musikalsk leder), Birgitte (trosopplærer), Kenneth (ungdomskontakt) og Jone (vaktmester). La dem ledes av deg i hverdagen og gi dem visdom til å prioritere riktig og bidra til «Mer himmel på jord» La dem få være tjenere som holder fast på ditt ord.

Israel/Midtøsten. Takk for at du sendte din Sønn til jord. Og takk for at evangeliet også ble brakt til oss. Se i nåde til det folk du gav dine løfter i den gamle pakt. Vi ber deg velsigne Israels folk. (1 Mos 12,3) Opprett fred i Midtøsten. Vi ber både for jødene, muslimene og dem som tilhører andre religiøse retninger i Midtøsten – at de må få se deg som Frelseren. Styrk og bevar de messianske jødene.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,