• Dato: 4., 14. og 24. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Familier. Vi ber om din velsignelse, styrke og vern for Tanangers familier. Vern ekteskap og samliv mot oppløsning og leg de sår oppløste relasjoner har skapt for både voksne og barn. Hjelp dem som sliter i samlivet til å søke hjelp før det er for sent, og la din kjærlighet og Ånd rå i hjemmene.

Dåpsbarn, foreldre og faddere. Takk for dåpens under. Takk for at du gir oss troen og nåden helt ufortjent. Velsigne dåpsbarna våre og la dem får vokse opp som dine barn. Vær også med deres foreldre og faddere i deres viktige oppgave.

Bibelen. Takk for Ordet ditt. Gi oss sult til å ta til oss av ditt ord (Matt 4,4) (Sal 1,1-3) Vi ber om at Bibelen må bli mer brukt i Tananger, i fellesskapene våre og i hjemmene. Takk for dem som har funnet sin tilhørighet på Bibeldykk. Vi ber om at enda flere må oppleve gleden ved å lese ditt ord sammen.
Takk for alle som arbeider for å gi ditt ord til stadig nye folkeslag. Vi ber om din velsignelse over deres arbeid slik at alle folkeslag kan bli nådd med evangeliet.

Gudstjenestene. Takk for gudstjenestefellesskapet. Vi ber om vekst. Hjelp oss å være et inkluderende fellesskap hvor alle kjenner seg velkomne. Takk for vår sogneprest, Tracy Rishton. Styr og led henne og gi henne nåde og kraft til å lede menigheten etter din gode vilje.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,