Dato: 5., 15. og 25. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Oppvekstmiljøet. Hold din vernende hånd over barn og unge. Fyll hjem og skole med din Ånd. Jesus, vi ber for oppvekstmiljøet i Tananger. La alle få oppleve at Tananger er et godt sted å vokse opp. Beskytt barn og unge mot overgrep og fristelser. La vår menighet være en trygg havn hvor våre barn og unge får ballast for liv og evighet.

Jesha, Enter, FollowMe og FollowMe junior. Takk for alle barn og unge som kommer innom kirka. Vær med barna og de unge som kommer til Jesha, Enter, FollowMe og FollowMe junior. La dem få møte deg i kirka og la dem få kjenne tilhørighet og trygghet og vokse i troen. 

Konfirmantene. Takk for konfirmantene i Tananger. Du ser hver enkelt av dem og ser hvordan hver enkelt har det med deg. Kall dem til et liv i tro og tjeneste. Vi ber om at de gjennom konfirmasjonstiden oppdager at du er deres Frelser og følger deg. Velsign dem og la dem kjenne seg omsluttet av din kjærlighet i både tunge og lette dager.

Norge. Bevar kong Harald og hans hus og alle med lederansvar i vårt land og i Sola kommune. Fri oss alle fra mistenksomhet og hang til prestisje, og hjelp oss å leve i fred og forsoning. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre. (1 Tim 2,1-4)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,