Dato: 6., 16., 26. og 31. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

De eldre. Vær med alle eldre i Tananger, Gud. Du vet hvilken historie hver enkelt bærer på. Hjelp oss som kirke til å møte også alle eldre med din hjertevarme. Takk for alle som arbeider for og med de eldre på TABO, på andre institusjoner og i andre sammenhenger.

Menighetsrådet. Vi takker og ber for hver enkelt som er i menighetsrådet; Margunn, Sondre, Mai-Gunn, Mariann, Ole, Oxana, Mathias og Brit Elin. Gi dem visdom og kraft til å lede Tananger menighet på din vei.

Frivillige i menigheten. Takk for alle som gjør en tjeneste for deg i menigheten. La alle få se storheten av arbeidet de er med på. Du har skapt oss forskjellige med ulike talent. Hjelp oss som menighet å utruste og hjelpe mennesker til å finne sin plass og tjeneste i menigheten.

Misjon. Du ba oss gi evangeliet videre. (Matt 28,18-20) Takk for alle som har tatt deg på ordet og reist til andre folkeslag for å fortelle om hva du har gjort for oss alle. Vi ber for din verdensvide kirke. Gi enhet mellom alle troende og la ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Styrk forkynnere og misjonærer. Utrust oss og gjør oss villige til å være dine vitner i hverdagen i Tananger. (Kol 4,5-6

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,