Dato: 7., 17. og 27. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Våre nye landsmenn. Gud, du som har sagt at vi skal elske våre innflyttere som oss selv (3 Mos 19,34) Hjelp oss som menighet til å møte dem med kjærlighet. Takk for alle som kommer til språk-kaféen. La våre nye landsmenn få kjenne at det er godt å være tilstede der. Velsign Sølvi og hennes medhjelpere og la dem få være dine hender og føtter.

Misjonsprosjektet i Romania. Jesus. Takk at vi har det godt i Tananger, men bevar oss fra havesyke. Hjelp oss til å dele med dem som ikke har. Gi styrke til Misjon Uten Grensers medarbeidere i Romania og særlig i Danes og Archita. Gi fremtidstro og håp til både til Misjon Uten Grensers medarbeidere, og til innbyggerne i Danes og Archita. 

Trosopplæring. Takk for alle barna som kommer til våre trosopplæringstiltak. Vi ber om at barna gjennom tiltakene finner gode skatter som kan lede dem trygt på livets seilas, slik at de til sist når himlens havn. Vi ber for konfirmantene i Tananger. La dem få se deg som sin Frelser.

Våre lidende brødre og søstre. Herre Jesus. Takk for friheten vi har i vårt land. Bevar oss fra sløvhet i vår frihet! (1 Kor 12,26). Gud og Far, gi kraft og kjærlighet til våre brødre og søstre som utsettes for diskriminering, frykt og undertrykkelse på grunn av sin tro. La dem merke kjærlighet og solidaritet fra sine trossøsken i andre land. Vi roper til deg på vegne av dem som sitter i fengsel for sin tro på Jesus, og for dem som er hjemløse og flyktninger på grunn av sin trofasthet mot deg. Far, gi dem stadig ny trøst, oppmuntring og styrke. 

Her er lenke til Åpne dørers bønnekalender – for mer konkrete bønneemner for våre forfulgte søsken.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,