Dato: 8., 18. og 28. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Arbeidsplassene. Takk kjære Gud for alle som skaper gode arbeidsplasser i Tananger. Vi ber om din beskyttelse over alle som arbeider i Tananger.

Vekst i det kristne fellesskapet. Takk Hellig Ånd for at du viste oss Jesus. Hellige Gud, du som gir vekst! Vi ber om at din kraft og ditt lys må gjøre at enda flere må få se Jesus som sin Frelser. Takk for Tananger menighet. Hjelp oss til å være troverdige tjenere som er hender og føtter for deg, slik at flere ønsker å bli en del av fellesskapet. Vi ber om at vi må fylles av din gode Hellige Ånd, og la åndens gaver være virksomme i vår menighet. Hjelp oss til å se hvert menneske med dine øyne og at talent og nådegaver kan tennes og gis rom til å fungere (1 Kor 12,27-31)

Treffen. Takk for Treffen hvor mennesker med utviklingshemning blir møtt med kjærlighet og verdighet. Kjære Far, du som elsker oss alle og har skapt oss i ditt bilde, gi de som kommer på Treffen trygghet i deg.

Guds kirke. Vi ber for din kirke. Fyll den med din ånd og la den fornyes gjennom Ordet og sakramentene. Vi ber for troens folk i alle land og kirker. Gi oss visdom som forvaltere av din store nåde og kjærlighet. Bevar oss fra vrang lære og død tro. La din kirke være et sted hvor sorgen møter gleden, angsten møter freden, ensomhet forvandles til fellesskap, og hvor vi sammen priser deg for din død og oppstandelse, i troen på det evige liv. Gi oss et åpent sinn i møte med mennesker av en annen tro eller overbevisning, så vi ikke fordømmer og taler usant om hverandre.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,