Dato: 9., 19. og 29. i hver måned

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Menneskeverd. Gi oss styrke og mot til å respektere alle menneskers likeverd. Hjelp oss til å se vårt ansvar der mennesker har mistet grunnlaget for sin eksistens. Takk at du så oss allerede i mors liv. (Sal 139, 15-16) Vi ber deg for det ufødte og det forsvarsløse liv. Hjelp oss å verne om menneskets verdi fra livets begynnelse til livets slutt.

Småfellesskap. Vi lover og takker deg for alle som er med i et småfellesskap i kirka. Hjelp oss til å se og inkludere dem som ønsker å bli med i fellesskap. (Rom 1,11-12)

Vitner i hverdagen. Hjelp oss som har deg som Herre og Frelser til å være lys og salt der du har satt oss. (Matt 5,14) Gi oss mot og styrke til å stå opp for din vilje der du kaller oss (1 Pet 4-5) La oss få være troverdige medvandrere som bringer med seg din kjærlighet og omsorg på våre arbeidsplasser og i fritid. 

Miljø. Evige Gud, vi takker og lovpriser deg, himmelens og jordens skaper. Du gav oss en vidunderlig verden å forvalte. (Sal 8) Vi har feilet og gjort din vilje imot. Tilgi oss og hjelp oss til å ta vare på ditt skaperverk og forvalte naturens ressurser til beste for hverandre. Bevar alle jordens folk fra flom og tørke, og velsign oss med godt og tjenlig vær.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Klikk på dagens dato for dagens bønneemner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,