Velkommen til bønnesamling mandager i oddetallsuker kl. 20-21.

«Mitt hus skal være et bønnens hus»
Velkommen til åpent bønnefellesskap hvor vi ber for mennesker,
nærmiljø, menighet og landet vårt.

Bønnevandring og/eller stillhet i Guds nærhet.
Det er også mulighet for personlig forbønn.

Velkommen!

Herren er god mot dem
som venter på ham og søker ham.

Det er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren.

Klag. 3 25-26