Ønsker du :

  • Et besøk og noen å snakke med?
  • Skyss til gudstjenesten?
  • En arm å holde i når du går tur?
  • Følge til lege, sykehus eller andre viktige avtaler?
  • Vaktmestertjeneste f.eks. skifte en sikring, bytte lyspære, slå i en spiker?

Ta kontakt med kontoret: tirs – fred kl.09:00-13:00

  • Randi Lundberg Tveit – Tlf: 971 47 133

LEDSAGERTJENESTEN
Tidligere Kirkens sykevaktsordning

Ledsagertjenesten er et supplement til det familie og helse- og omsorgstjenesten gjør, for den som trenger hjelp i hverdagen. Dette er en tjeneste hvor frivillige medarbeidere, kalt ledsager, mot en liten timegodtgjørelse, kommer hjem og er tilstede hos den syke for å avlaste pårørende. Ledsager skal ikke utføre sykepleie eller stell, men kun være til stede, være med ut og handle, gå til frisøren, følge til time hos tannlegen eller på sykehuset.
Dette kan skje på dagtid, eller om kvelden.

 

Du kan ringe Solakirkenes servicetorg på telefon: 51 73 53 70 for å bestille tjenesten eller melde deg som ledsager.

Tildelingen av tjenester skjer etter tilgang på frivillige, og følger skolens ferier.