Bibeldykk

Velkommen til Bibeldykk! På BibelDykk samles vi for å lese sammen og bli bedre kjent i Bibelens spennende verden. Annenhver mandag i samles vi til felles bibellesing i sakristiet. Vi leser sammen hele kapitler som etter hvert blir til hele bøker i Bibelen. Lesingen vil skje etter tur, men hvis

Les mer

Vi synger julen inn

Velkommen til Vi synger julen inn. Lokale kor, solister og Tanangerblæsen deltar på vår tradisjonelle «Vi synger julen inn».

Les mer

Lysmesse

Velkommen til Lysmesse i Tananger kirke. Stallen, skolekorpset og sjøspeideren deltar. Prest: Tracy Rishton Organist: Laura Kern Det blir salg av grøt etter lysmessen. Dag i kirkeåret: 1.søndag i advent Dagens bibeltekster: Første lesetekst: Jes 12,1-6 Takkesalme Andre lesetekst: Åp 3,19-22 Prekentekst: Matt 21,10-17 Tempelet skal være et bønnens hus

Les mer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Velkommen til gudstjeneste med dåp og nattverd! Det blir søndagsskole. Ludvig Bjerkreim er prest og vikar organist. Søndag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden Søndagens bibeltekster: Første lesetekst: Malaki 4,4-6 Andre lesetekst: 2. Pet. 1,19-21 Prekentekst: Joh. 5,31-36

Les mer