Konfirmasjons-informasjons-møte 2

Velkommen til informasjonsmøte i Tananger kirke den 4. juni om konfirmantåret 20/21. På grunn av koronasituasjonen, har vi vært avventende med å planlegge dette, men har nå valgt å arrangere to samlinger: Informasjonsmøte 1: torsdag 4. juni kl. 18.00 For dem som går på TUS i 8a + 8b, med

Les mer

Konfirmasjons-informasjons-møte 1

Velkommen til informasjonsmøte i Tananger kirke den 4. juni om konfirmantåret 20/21. På grunn av koronasituasjonen, har vi vært avventende med å planlegge dette, men har nå valgt å arrangere to samlinger: Informasjonsmøte 1: torsdag 4. juni kl. 18.00 For dem som går på TUS i 8a + 8b, med

Les mer