Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste på allehelgenssøndag!

Prest er Tracy Rishton og Tim Rishton er organist.
Vårt nye menighetsråd blir presentert.
Vi feirer nattverd sammen.

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Dagens bibeltekster:
Første lesetekst: Jes 49,8–10   Jeg hjelper deg på frelsens dag
Andre lesetekst: Åp 7,9–17       Den store hvite skaren
Prekentekst: Matt 5,1–12          Saligprisningene


2023-11-05 11:00:00 2023-11-05 12:00:00 Europe/Oslo Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste på allehelgenssøndag! Prest er Tracy Rishton og Tim Rishton er organist. Vårt nye menighetsråd blir presentert. Vi feirer nattverd sammen. Dag i kirkeåret: Allehelgensdag Dagens bibeltekster: Første lesetekst: Jes 49,8–10   Jeg hjelper deg på frelsens dag Andre lesetekst: Åp 7,9–17       Den store hvite skaren Prekentekst: Matt 5,1–12          Saligprisningene

Tananger menighet