Gudstjeneste med dåp og nattverd

Velkommen til gudstjeneste med dåp og nattverd i Tananger kirke.
Vi takker Arfon for tjenesten han har gjort som organist i Tananger menighet.

Dag i kirkeåret: Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Tracy Rishton
Organist: Arfon Owen
Takkeoffer:
Bibeltekster etter den norske kirkes tekstrekker:
Første lesetekst: Job 28,20-28
Andre lesetekst: Kol 1,9-14
Prekentekst: Matt 25,1-13

I dag vil dagens fortellingstekst fra Matt 25. 1-13 bli brukt som prekentekst.


2021-11-21 11:00:00 2021-11-21 12:00:00 Europe/Oslo Gudstjeneste med dåp og nattverd

Velkommen til gudstjeneste med dåp og nattverd i Tananger kirke. Vi takker Arfon for tjenesten han har gjort som organist i Tananger menighet. Dag i kirkeåret: Domssøndag/Kristi kongedag Prest: Tracy Rishton Organist: Arfon Owen Takkeoffer: Bibeltekster etter den norske kirkes tekstrekker: Første lesetekst: Job 28,20-28 Andre lesetekst: Kol 1,9-14 Prekentekst: Matt 25,1-13 I dag vil dagens fortellingstekst fra Matt 25. 1-13 bli brukt som prekentekst.

Tananger menighet