Påsken i Sola

Velkommen til felles påskefeiring!

Den stille uke er betegnelsen på uken mellom palmesøndag og påskedag.

Palmesøndag er søndag før påske. Den feires til minne om Jesu inntog i Jerusalem. Ridende på et esel ble Jesus hyllet som en konge, og folk strødde palmegreiner på veien til ære for ham (Matteus 21, 1–11 og paralleller). Tradisjonen med gåsunger (rakler på seljekvister) går antakelig tilbake på forsøk på å symbolisere disse palmene i en nordisk kontekst. (fra snl.no)

Palmesøndag 14.april kl.11.00 i Tananger kirke

Gudstjeneste med dåp v/Wenche Stavseth Viland
Søndagsskole

 

Skjærtorsdag er torsdag i den stille uke. Den feires i kirken til minne om at Jesus (etter gammelisraelittisk tradisjon) på denne kvelden spiste påskemåltidet med sine disipler, og at han i løpet av dette måltidet innstiftet nattverden. (se Markus 14, 22–25 og paralleller). Dette var også kvelden da Jesus vasket disiplenes føtter, og navnet «skjærtorsdag» kommer antakelig fra det gammelnorske skira, som betyr «renselse», og som skulle henspille nettopp på fotvaskingen. (fra snl.no)

Skjærtorsdag 18.april kl.19.00 i Sørnes kirke

Gudstjeneste med nattverd v/Berit Espeset
Enkelt kveldsmåltid

 

 

 

Langfredag er fredag i den stille uke. Dagen feires til minne om Jesu død (se Markus kapittel 14–15 og paralleller). Dagen var en bots- og fastedag, og fra middelalderen av ble det holdt en egen gudstjeneste på denne dagen, som er forskjellig fra den vanlige messen, særlig ved at det ikke innvies nye nattverdselementer.

Den norske kirke er liturgien denne dagen enklere enn vanlig; det er den eneste dagen den liturgiske fargen svart kan velges. Det prekes over Jesu lidelseshistorie, som leses i sin helhet (se Matteus kapittel 26 og 27; Markus 14 og 15; Lukas 22 og 23; Johannes 18 og 19).
(fra snl.no)


Langfredag 19.april kl.19.00 i Sola kirke

Fellesgudstjeneste v/Berit Espeset

Langfredag samles vi i Sola kirke. Denne kvelden er den stilleste i kirkeåret, hvor tekster og musikk om Jesu lidelse og død preger gudstjenesten.  Det er en egen ro og rom for ettertanke på denne samlingen som gir opptakten til gleden og feiringen av den tomme grav 1. påskedag.

 

Påskeaften er kvelden før påskedag. Denne natten ble tidlig feiret som våkenatt fra lørdag kveld til søndag morgen. Lyssymbolikken ble markert med lys i og utenfor kirkene, og ble et viktig aspekt ved påskefeiringen, som et tegn på at «Kristus er verdens lys». Tradisjonelt var dette siste dag i fasten. I nyere tid er det blitt vanlig å feire lysmesse natt til første påskedag, og slik symbolsk følge Kristus fra mørket (døden) til lyset (livet).

Påskenattsgudstjeneste 20.april kl.23:15 i Domkirken 

v/Øivind Holtedahl

 

 

 

 

Påskedag er dagen da Jesus, ifølge evangeliene, stod opp fra de døde (Matteus 28, 1–10 og parallelle tekster i de synoptiske evangeliene og Johannes kapittel 20). Tradisjonelt regnes dette i kirkene som den hendelsen all kristen tro er bygget på. Kirkens erkjennelse av at Jesus var stått opp startet ifølge Det nye Testamente påskemorgen med at kvinnene som kom til graven for å stelle Jesu legeme, fant graven tom (Lukas 24, 1–12).
Påskemorgenens gudstjeneste er fortsatt høydepunktet i de store kirkenes påskefeiring. Andre påskedag er mandagen etter påskedag.

1. Påskedag 21.april kl.11.00 i Tananger kirke

Festgudstjeneste v/Just Salvesen.
Trompet: Elisabeth og Kristine Aarrestad
Søndagsskole

2.Påskedag 22.april kl.19.00 i St. Petri kirke.

Jubelmesse v/Øivind Holtedahl

1. søndag etter påske 28.april kl.11.00

Vi fortsetter å feire påsken med «Lys Levende» familiegudstjeneste.  v/Just Salvesen og 6. klassinger. Dåp.

Velkommen i kirka! Ha en velsignet påske!


2019-04-14 11:05:00 2019-04-14 19:00:00 Europe/Oslo Påsken i Sola

Velkommen til felles påskefeiring! Den stille uke er betegnelsen på uken mellom palmesøndag og påskedag. Palmesøndag er søndag før påske. Den feires til minne om Jesu inntog i Jerusalem. Ridende på et esel ble Jesus hyllet som en konge, og folk strødde palmegreiner på veien til ære for ham (Matteus 21, 1–11 og paralleller). Tradisjonen med gåsunger (rakler på seljekvister) går antakelig tilbake på forsøk på å symbolisere disse palmene i en nordisk kontekst. (fra snl.no) Palmesøndag 14.april kl.11.00 i Tananger kirke Gudstjeneste med dåp v/Wenche Stavseth Viland Søndagsskole   Skjærtorsdag er torsdag i den stille uke. Den feires i kirken til minne om at Jesus (etter gammelisraelittisk tradisjon) på denne kvelden spiste påskemåltidet med sine disipler, og at han i løpet av dette måltidet innstiftet nattverden. (se Markus 14, 22–25 og paralleller). Dette var også kvelden da Jesus vasket disiplenes føtter, og navnet «skjærtorsdag» kommer antakelig fra det gammelnorske skira, som betyr «renselse», og som skulle henspille nettopp på fotvaskingen. (fra snl.no) Skjærtorsdag 18.april kl.19.00 i Sørnes kirke Gudstjeneste med nattverd v/Berit Espeset Enkelt kveldsmåltid       Langfredag er fredag i den stille uke. Dagen feires til minne om Jesu død (se Markus kapittel 14–15 og paralleller). Dagen var en bots- og fastedag, og fra middelalderen av ble det holdt en egen gudstjeneste på denne dagen, som er forskjellig fra den vanlige messen, særlig ved at det ikke innvies nye nattverdselementer. I Den norske kirke er liturgien denne dagen enklere enn vanlig; det er den eneste dagen den liturgiske fargen svart kan velges. Det prekes over Jesu lidelseshistorie, som leses i sin helhet (se Matteus kapittel 26 og 27; Markus 14 og 15; Lukas 22 og 23; Johannes 18 og 19). (fra snl.no) Langfredag 19.april kl.19.00 i Sola kirke Fellesgudstjeneste v/Berit Espeset Langfredag samles vi i Sola kirke. Denne kvelden er den stilleste i kirkeåret, hvor tekster og musikk om Jesu lidelse og død preger gudstjenesten.  Det er en egen ro og rom for ettertanke på denne samlingen som gir opptakten til gleden og feiringen av den tomme grav 1. påskedag.   Påskeaften er kvelden før påskedag. Denne natten ble tidlig feiret som våkenatt fra lørdag kveld til søndag morgen. Lyssymbolikken ble markert med lys i og utenfor kirkene, og ble et viktig aspekt ved påskefeiringen, som et tegn på at «Kristus er verdens lys». Tradisjonelt var dette siste dag i fasten. I nyere tid er det blitt vanlig å feire lysmesse natt til første påskedag, og slik symbolsk følge Kristus fra mørket (døden) til lyset (livet). Påskenattsgudstjeneste 20.april kl.23:15 i Domkirken  v/Øivind Holtedahl         Påskedag er dagen da Jesus, ifølge evangeliene, stod opp fra de døde (Matteus 28, 1–10 og parallelle tekster i de synoptiske evangeliene og Johannes kapittel 20). Tradisjonelt regnes dette i kirkene som den hendelsen all kristen tro er bygget på. Kirkens erkjennelse av at Jesus var stått opp startet ifølge Det nye Testamente påskemorgen med at kvinnene som kom til graven for å stelle Jesu legeme, fant graven tom (Lukas 24, 1–12). Påskemorgenens gudstjeneste er fortsatt høydepunktet i de store kirkenes påskefeiring. Andre påskedag er mandagen etter påskedag. 1. Påskedag 21.april kl.11.00 i Tananger kirke Festgudstjeneste v/Just Salvesen. Trompet: Elisabeth og Kristine Aarrestad Søndagsskole 2.Påskedag 22.april kl.19.00 i St. Petri kirke. […]

Tananger menighet