Konfirmasjons-gudstjeneste

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.

Prest er Tracy Rishton. Konfirmantansvarlig, Olav Mo deltar.
Sofia Mahan spiller trompet og Elise Marie Enoksen synger solo.


2503-06-11 12:00:00 2503-06-11 13:30:00 Europe/Oslo Konfirmasjons-gudstjeneste

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste. Prest er Tracy Rishton. Konfirmantansvarlig, Olav Mo deltar. Sofia Mahan spiller trompet og Elise Marie Enoksen synger solo.

Tananger menighet