Skjærtorsdags-måltid i Tananger kirke – felles

På skjærtorsdag, 6. april kl. 18.00, inviteres du til et tradisjonsrikt påskemåltid i Tananger kirke.

Måltidet varer i 2-3 timer og vi skal gå mette fra bordet. Tracy Rishton leder oss gjennom måltidet. På grunn av matbestilling er nå påmeldingen avsluttet.

Det vil bli gitt anledning til å gi en gave for å dekke utgiftene.

Det var slik jødene feiret påske, til minne om den høyst dramatiske fortellingen om da det jødiske folk ble befridd fra fangenskap i Egypt, slik vi kan lese om det i 2. Mosebok. Moses var lederen Gud hadde utpekt til dette farlige oppdraget. De hadde det travelt, og det siste måltidet ble inntatt i hast og brødene ble spist før
surdeigen hadde fått tid til å heve dem. Jødene fikk sin frihet, og i generasjonene som fulgte, feiret de de usyrede brøds høytid, som de også kalte påsken, til minne om denne hendelsen.

Det var dette tradisjonsrike påskemåltidet Jesus tok del i, den kvelden han ble tatt til fange av romerne. Han feiret sammen med vennene sine, og dette måltidet fikk nå en ny betydning. De som satt til bords med Jesus fikk beskjed om at brødet de spiste var hans kropp, og vinen de drakk var hans blod. Han skulle snart dø. Enda visste de ikke hva dette
handlet om, at snart skulle Jesus vise at kjærligheten var sterkere enn døden. Nattverden er dette blitt kalt. Vi feirer nattverd i gudstjenester ofte, men skjærtorsdag samles vi rundt et bord og spiser måltidet omtrent slik vi tror jødene gjorde det i Midtøsten for 2000 år siden.

Etter måltidet ble Jesus tatt til fange og bibelen forteller hvordan han dagen etter ble hengt på et kors hvor han døde, for så å bli lagt i en grav hvor han lå i tre dager.


2023-04-06 18:00:00 2023-04-06 19:00:00 Europe/Oslo Skjærtorsdags-måltid i Tananger kirke – felles

På skjærtorsdag, 6. april kl. 18.00, inviteres du til et tradisjonsrikt påskemåltid i Tananger kirke. Måltidet varer i 2-3 timer og vi skal gå mette fra bordet. Tracy Rishton leder oss gjennom måltidet. På grunn av matbestilling er nå påmeldingen avsluttet. Det vil bli gitt anledning til å gi en gave for å dekke utgiftene. Det var slik jødene feiret påske, til minne om den høyst dramatiske fortellingen om da det jødiske folk ble befridd fra fangenskap i Egypt, slik vi kan lese om det i 2. Mosebok. Moses var lederen Gud hadde utpekt til dette farlige oppdraget. De hadde det travelt, og det siste måltidet ble inntatt i hast og brødene ble spist før surdeigen hadde fått tid til å heve dem. Jødene fikk sin frihet, og i generasjonene som fulgte, feiret de de usyrede brøds høytid, som de også kalte påsken, til minne om denne hendelsen. Det var dette tradisjonsrike påskemåltidet Jesus tok del i, den kvelden han ble tatt til fange av romerne. Han feiret sammen med vennene sine, og dette måltidet fikk nå en ny betydning. De som satt til bords med Jesus fikk beskjed om at brødet de spiste var hans kropp, og vinen de drakk var hans blod. Han skulle snart dø. Enda visste de ikke hva dette handlet om, at snart skulle Jesus vise at kjærligheten var sterkere enn døden. Nattverden er dette blitt kalt. Vi feirer nattverd i gudstjenester ofte, men skjærtorsdag samles vi rundt et bord og spiser måltidet omtrent slik vi tror jødene gjorde det i Midtøsten for 2000 år siden. Etter måltidet ble Jesus tatt til fange og bibelen forteller hvordan han dagen etter ble hengt på et kors hvor han døde, for så å bli lagt i en grav hvor han lå i tre dager.

Tananger menighet