Temakveld: Å være Jesu disippel i dag.

I kveld kommer Oddvar Søvik og har temakveld med oss.

Tema: Å være Jesu disippel i dag!

Ordet disippel i entall, og disipler i flertall, forekommer cirka 250 ganger i Bibelen. Substantivet kristen/kristne står bare tre ganger, men det betyr det samme. Et av stedene er Apg 11,26: Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Verbet som er brukt for «ble kalt» eller «fikk navnet» betyr egentlig «å ha som hovedanliggende.» Disiplene ble kalt kristne fordi deres hovedanliggende var å leve nær Jesus og leve som ham! Folk så Kristus i dem, derfor ble de kalt «Krist-ne», dvs. små-Kristuser.
Men i dag har vi ofte skilt mellom å lære Jesu ord og å lære og holde dem. Vi har vært fornøyd med å høre Guds ord, men har ikke vært opptatt av å gjøre det Ordet sier. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha ham som Herre.
Dermed har det blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak! Å være en kristen er en som følger Jesus og gjør hans vilje.
Mange kristne har bare valgt seg ut ord av Jesus som passer dem, og unngått de ordene som sier at det virkelig koster å være en etterfølger. Men fordi Jesus er Herre, har vi ingen rett til bare å plukke ut det som passer oss. Mon ikke Jesus ville ha sagt til mange også i dag: «Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ men gjør ikke det jeg sier?» Luk 6,46.

Kom og bli utfordret av Oddvar Søviks formidling – om å være en Jesu disippel i dag, torsdag 2.november kl. 20.00

Oddvar Søvik er utdannet teolog fra Menighetsfakultet. Han har vært skoleungdomsprest, landsungdomssekretær, bibelskolelærer, evangeliseringsleder i Indremisjonsselskapet og pastor i Kristiansand og Bryne menighet i Den evangeliske lutherske frikirke.
Før han ble pensjonert i 2012, var han forsamlingsleder i Normisjon Mandal og områdeleder i Vest-Agder.
Som pensjonist er han fortsatt en aktiv forkynner og bibellærer både nasjonalt og internasjonalt. Han har skrevet flere bøker, bl.a. om bønn, evangelisering, Den hellige ånd, om Torinokledet og om Hodekledet i Oviedo.
Mange vil også kjenne ham fra flere humorbøker fra kirke og kristenliv.

Velkommen!


2023-11-02 20:00:00 2023-11-02 21:15:00 Europe/Oslo Temakveld: Å være Jesu disippel i dag.

I kveld kommer Oddvar Søvik og har temakveld med oss. Tema: Å være Jesu disippel i dag! Ordet disippel i entall, og disipler i flertall, forekommer cirka 250 ganger i Bibelen. Substantivet kristen/kristne står bare tre ganger, men det betyr det samme. Et av stedene er Apg 11,26: Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Verbet som er brukt for «ble kalt» eller «fikk navnet» betyr egentlig «å ha som hovedanliggende.» Disiplene ble kalt kristne fordi deres hovedanliggende var å leve nær Jesus og leve som ham! Folk så Kristus i dem, derfor ble de kalt «Krist-ne», dvs. små-Kristuser. Men i dag har vi ofte skilt mellom å lære Jesu ord og å lære og holde dem. Vi har vært fornøyd med å høre Guds ord, men har ikke vært opptatt av å gjøre det Ordet sier. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha ham som Herre. Dermed har det blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak! Å være en kristen er en som følger Jesus og gjør hans vilje. Mange kristne har bare valgt seg ut ord av Jesus som passer dem, og unngått de ordene som sier at det virkelig koster å være en etterfølger. Men fordi Jesus er Herre, har vi ingen rett til bare å plukke ut det som passer oss. Mon ikke Jesus ville ha sagt til mange også i dag: «Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ men gjør ikke det jeg sier?» Luk 6,46. Kom og bli utfordret av Oddvar Søviks formidling – om å være en Jesu disippel i dag, torsdag 2.november kl. 20.00 Oddvar Søvik er utdannet teolog fra Menighetsfakultet. Han har vært skoleungdomsprest, landsungdomssekretær, bibelskolelærer, evangeliseringsleder i Indremisjonsselskapet og pastor i Kristiansand og Bryne menighet i Den evangeliske lutherske frikirke. Før han ble pensjonert i 2012, var han forsamlingsleder i Normisjon Mandal og områdeleder i Vest-Agder. Som pensjonist er han fortsatt en aktiv forkynner og bibellærer både nasjonalt og internasjonalt. Han har skrevet flere bøker, bl.a. om bønn, evangelisering, Den hellige ånd, om Torinokledet og om Hodekledet i Oviedo. Mange vil også kjenne ham fra flere humorbøker fra kirke og kristenliv. Velkommen!

Tananger menighet