illustrasjon av et tre hvor gruppene er grener på et større fellesskapSMÅFELLESSKAP

Liv i vekst – Vekst i livet

Det finnes forskjellige småfellesskap i Tananger menighet. Å høre til i et lite fellesskap, kan være utrolig verdifullt. Et sted å høre til og bare være seg selv, et sted å snakke om tro, tvil og hverdagsliv er berikende.
Vi går gjennom ulike faser i livet, og har derfor ulike ønsker og behov. Du som er i småbarnsfasen, har gjerne behov for et fellesskap der barna kan «krele» rundt og dere kan spise en enkel middag sammen en gang i blant. Andre har behov av en gruppe hvor man kan pløye litt dypere i troens mysterier, mens andre vil sette pris på å komme sammen til en mannfolkkveld – eller jentekveld.
Vi tror at småfellesskap er viktig for menigheten vår, for deg, for å vokse som menneske.

Er du med i et småfellesskap? Hvis ikke: Ta gjerne kontakt med kirkekontoret, vi vil hjelpe deg å finne en gruppe som passer. Mobil: 97147133.

Du kan også sende en e-post til post@tanangermenighet.no

 

(UU:ok)