Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i flere menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben ESC. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift: 200 kr i året.

Våren 2020 i Follow me Tananger

Dato:_______________ TEMA:______________________ Hvor:______________
7. og 8. august Konferansen Sunde kirke
11.-13.sept. Leir i leiren
Leir i leiren med lavo, telt.
Holmavatn
30.september Follow me Tananger samling
Tema: Ferdig prestert
Kafeen
21. oktober Follow me Tananger samling
Tema: Ferdig prestert
Kafeen
7.november Basar
Mange av ungdommene er med og hjelper 😊
25. november Follow me Tananger -JUL
Skal kanskje ha denne sammen med FM-Sunde
Kafeen


Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)