Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i seks menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben ESC. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift: 200 kr i året.

Samlinger våren 2019:

Onsdag 9. januar: Fellessamling for konfirmantene – Lage mat + være i miljøet.
Onsdag 23. januar: Bergprekenen, Tema: Være seg selv, Hjemme hos Anne Marit eller Risnes
Lørdag 2. februar: Medarbeiderfest
Søndag 10. februar:
 Felles Ungdomsgudstjeneste for alle konfirmanter i Sola kommuneFMT og Ballastbandet deltar, Tananger kirke
Torsdag 14.februar: Bergprekenen. Pakke tøy til Romania, Tananger kirke
Onsdag 6. mars: Info før leir, Tema: Leder på leir, Kirketorget
Fredag 8. – søndag 10. mars: 
Konfirmantleir, Vaulali
Fredag 22. – 24. mars:
FM- konferanse,  Solstrand Camping, Lindesnes
Søndag 7. april: 
Samtalegudstjeneste til konfirmantene – Ballastbandet + FMT deltar, Tananger kirke
Onsdag 24. april: Bergprekenen, Tema: Stå opp for andre, Pakke tøy til Romania, Tananger kirke
Onsdag 15. mai, Bergprekenen, Tema: Mange slags ledere, Hjemme hos Anne Marit eller Risnes
Fredag 24. mai: Felles ungdomsarr., Tanangerdagene
Onsdag 5. juni: Sommeravslutning, Tema: Kommunikasjon, På en strand ?

Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)