Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i flere menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben Enter. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift 2021-2022: Kr. 200 betales på VIPPS 657147

Høsten 2021 i FollowMe Tananger

 

Dato: Tema: Hvor:
6-8. august Konferanse Solstrand
19. august Planlegge høsttur Kirketorg
1. sept. Trekanten m/ Tracy Kirketorg
10-12. sept. Høsttur Krabbevika
29. sept. Vi pakker klær til Romania Kirketorg
27. okt. Kommunikasjon:
Hvordan snakker vi sammen?
Kirketorg
10. nov. Linkledet – Oddvar Søvik Kirkerom
24. nov. Disippelgjørende liv m/ Tracy Kirketorg
8. des. FM-jul Kirketorg/kafe?
12. jan -22.  Trekanten m/ Tracy Kirketorg

Med forbehold om endringer. 😊

Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)