Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i flere menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben Enter. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift 2023-2024: Kr. 200 betales på VIPPS 657147

Høsten 2023 i FollowMe Tananger

Dato: Tema: Hvor:
Fredag 18.aug. Jærgårds, ledere for konfirmantene Kleppelunden.
Oppmøte i kirka kl. 18.00
Lørdag 19.aug. SPARK Mer info kommer
Onsdag 30. aug. Valg av nytt styre Kaféen
Onsdag 27. sept. The Chosen
Info om konf.lørdagen
Kaféen
Lørdag 30.sept. Konf.lørdag i kirken Kirken
Onsdag 25. okt. The Chosen Kaféen
Lørdag 4. nov. Basar, vi hjelper til 😊 Kaféen
Onsdag 8. nov. FollowMe samling Hjemme hos Anne Marit
Onsdag 22. nov. The Chosen Kaféen
Onsdag 29. nov. FM-JUL i U-kirka U-kirka i Stavanger

Med forbehold om endringer. 😊

Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)