Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i flere menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben Enter. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift 2023-2024: Kr. 200 betales på VIPPS 657147

Våren 2024 i FollowMe Tananger

Dato: Tema: Hvor:
31. januar FM-opplegget Kaféen
14. februar FM-opplegget Kaféen
13. mars FM-opplegget Kaféen
3. april Infomøte før leir Kaféen
5.-7. april Konf. leir Vaulali
24. april FM-opplegget Kaféen
22. mai  FM-sommer Hos Anne Marit
23.-26. juli FM-konferanse Lyngdal

Med forbehold om endringer. 😊

Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)