Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i seks menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben ESC. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift: 200 kr i året.

Samlinger høsten 2019: kl. 19.00-21:00

Dato: Tema: Hvor:
21. aug.
.
FMT Oppstart
Snakke om vanskelige tema
Kafeen i kirken
Olav og Just blir med
24. aug. SPARK Ikke fastsatt, mer info kommer
18. sept
.
.
.
.
Lese fra 1. Korinter 13
Tema: Kommunikasjon
Felles først
To og to gjør oppgaver
Plenum
Kirketorg eller hjemme hos AM

 

26. sept
.
.
.
.
Info før leir
Tema: Leder på leir:
Regler på leir
Forventninger
Går gjennom programmet for leiren
Kirketorget

 

27. – 29. sept.
.
.
Ledere på konf.leir
Tema: Ledertrening
Lede samlinger
Lede mindre grupper
Ognatun

 

30. okt.
.
.
.
.
Jesus stiller stormen Luk 8, 22-25
Tema: Mange slags ledere
Felles først
To og to gjør oppgaver
Plenum
Kirketorg eller hjemme hos AM

 

27. nov. Tema: FM – JUL Kirketorg eller hjemme hos AM


Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)