Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i flere menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben Enter. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift 2022-2023: Kr. 200 betales på VIPPS 657147

Våren 2023 i FollowMe Tananger

Dato: Tema: Hvor:
19. januar Gudstjenesteliv Kafeen
25. januar Heftig og frivillig Kirkerom
16. februar The Chosen Kafeen
 9. mars Konf.lørdag Kirketorget
10.–12. mars Konf.leir Vaulali
30. mars The Chosen Kafeen
27. april The Chosen Kafeen
25. mai FM-Sommer Hos AM
25.- 28. juni FM-konferanse Lyngdal

Med forbehold om endringer. 😊

Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)