Follow Me (FM) er et ledernettverk for ungdomsledere i flere menigheter i vår region.  «Unge leder unge» er tanken bak Follow Me. Vi møtes en gang i måneden lokalt i Tananger til fellesskap & undervisning.  Ungdomslederne driver ungdomsklubben ESC. Ungdommene drar på ungdomskonferanse en gang i året.

Medlemsavgift: 200 kr i året.

Våren 2021 i FollowMe Tananger

Dato: Tema: Hvor:
20. januar Hva har denne tiden betydd for deg? Discord
? Trekanten m/ Tracy
17. februar Disippelgjørende liv m/ Tracy Kirketorg/stue
24. mars Firkanten m/ Tracy Kirketorg/stue
28. april Misjon – Vi pakker klær til Romania Kirketorg/stue
19. mai Medvandrer – hvem vandrer sammen med deg? Kirketorg/stue eller ute
16. juni FM-Sommer  Ute
22.-24. juni FM- konferanse på Solstrand Lindesnes
Tema: RISE
Solstrand, Lindesnes


Kontaktperson:  Anne Marit Tjora Vigdel (472 77 927)