Follow Me Junior
er klubben for deg som går i 7. og 8. klasse.

Vi møtes onsdager etter skoletid,14:00-15:30 i kirkestuen.

På hver samling skjer dette:
¤ Vi spiser sammen
¤ Lek
¤ Opplegg*
¤ Lekser
¤ Velsignelsen
* Vi bruker opplegg fra boka: «Ferdig Prestert»
og så vi leser vi Bibelen sammen.
Høsten 2023 i Follow Me Junior:
Dato: Tema:
13. september Aldri god nok – Moses
27. september Gud for vanlige mennesker – Moses
18. oktober Hva fyller du deg med? – David
1. november Den Hellige Ånd – David
10.–12. mars Konf.leir
15. november Bak fasaden – David
29. november ( JUL ) Lev for noe større enn deg selv