BLI GIVER – DU OGSÅ!

bilde med bilder av tre personer som uttaler seg om givertjeneste

Alt vi eier tilhører deg, Av ditt eget gir vi deg tilbake*

Joda, menigheten har behov av pengene! Men dypest sett er det å gi en del av det å være en disippel, og å være menighet.
Vi vil bruke det vi er, det vi kan og det vi har i tjeneste for Gud.

Mer himmel på jord
Dette er Tananger menighets visjon!

Ved å være en Bekjennende, Åpen og Tjenende menighet ønsker vi at mennesker skal få erfare Jesus som sin los gjennom livet.
Gjennom givertjenesten blir du med på å virkeliggjøre menighetens visjon; Mer himmel på jord.

Behov
Menigheten ønsker å satse langt utover det offentlige tilskudd rekker til.
Vi vil skape gode møteplasser for barn, unge og voksne.
For å oppnå dette og for å skape trygghet for ansatte som lønnes av menigheten, trengs en stabil og forutsigbar økonomi.
Derfor utfordres du til å bli fast giver, eller til å øke ditt giverbeløp!

*Bønn for takkeoffer i gudstjenesten

Du kan bli fast giver til følgende formål:

1. Ungdomsarbeid
Gaven din bidrar til:

 • At ungdom har et trygt og godt miljø i kirken der de får være seg selv, finne sin identitet og møte Jesus.
 • At  konfirmantene kan finne sin plass i kirken
 • At unge får trening i å lede seg selv og andre
2. Menigheten generelt
Gaven din bidra til:

 • At vi har godt teknisk utstyr slik at alle kan høre og se det det som skjer under gudstjeneste og arrangementer.
 • At musikere og ressurspersoner kan hyres inn til spesielle anledninger, konserter og kurs.
 • At inventar fornyes.
3. Trosopplæring
Gaven din bidrar til:

 • At barna fra 0-18 år får tilbud om trosopplæringstiltak av god kvalitet til en pris som lar alle delta.
 • At vi kan tilby godt materiell til bruk i hjemmet
 • Eksempelvis: Kr.500 pr mnd. bidar til at 3 barn får materiell hvert år fra 0-18.
4. Misjon Uten Grenser (MUG)
Gaven din bidrar til:

 • Tananger menighet støtter MUG sitt arbeid i Romania. Organisasjonen formidler evangeliet  både i ord og handling.
 • Fattige familier får hjelp i form av veiledning og materiell.
 • Informasjon om arbeidet og om hvordan bli giver eller fadder, se: www.tanangermenighet.no/misjon

Bilde av vår Fast Giver-brosjyreHVORDAN bli fast giver?
Du kan benytte Avt
alegiro. Last ned skjema her og følg instruksene her.
Du kan nå benytte VIPPS via lenken: https://kirken.profundo.no/tananger

Det er også mulig å gi et engangsbeløp til vår konto 3206 21 10545
Merk innbetalingen med ønsket formål.

Skattefradrag Den norske kirke er godkjent som mottaker for «gaver med skattefradrag». Dette kan du lese om her:

Nå!! Enda enklere:
Du kan skanne denne QR-koden med mobilen, og vipps, så er du inne og kan starte din givertjeneste.

bilde av QR-kode for å komme til givertjenesten vår

TAKK FOR GAVEN DU VIL GI!

 

(UU:ok)