Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesing fra Bibelens tekster, bønn, en kort tale og jordpåkastelse. Presten leser fra liturgien: «Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.»

I denne lenken kan du lese mer om gravferd i kirken.

Når vi mister en som står oss nær, er det naturlig å ha behov for noen å prate med om sorgen og tapet. I tillegg trenger vi svar på konkrete spørsmål omkring begravelsen mm. Møte med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Presten og vi andre som arbeider i kirken er tilgjengelige både for samtaler og rent praktiske spørsmål.

Det er mulig å ordne begravelsen på egenhånd, men de fleste velger å bruke et begravelsesbyrå. Byrået ordner da mesteparten av det praktiske rundt begravelsen.

Spørsmål vedrørende kirkegårdene i Sola kommune kan rettes til kirkevergekontoret.

Lenke til Sola kirkelige fellesråds hjemmeside.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Nr. 209 . Norsk Salmebok 2013
Svein Ellingsen