Det blir gudstjeneste hver søndag for Solamenighetene! Tradisjonen tro blir det fellesgudstjenester for alle menighetene i perioden 21.juni til 9.august.

Signalene fra myndighetene gir oss håp om at vi fra 15.juni kan være inntil 200 personer på offentlige arrangement, en beskjed vi håper bekreftes innen kort tid.

Det som blir annerledes i år er at alle gudstjenestene vil finne sted i Sørnes kirke.

Selv om vi vil kunne være 200 personer samlet, så gjelder fortsatt retningslinjen om avstand på 1 meter mellom deltagere. Det betyr at kirkene våre ikke har plass til så mange som 200 likevel. Sørnes kirke har best plass med bruk av sidesalene, og er derfor den kirken som vil bli brukt til gudstjenester i sommer.

Deltagere på gudstjenester vil møte disse smittevernrutinene på gudstjenestene:

  • 1 meter avstand: Det er oppmerkede plasser for hvor en kan sitte, evt stoler med god avstand til hverandre
  • Registrering av deltagere: Du bes ta med en lapp med navn og telefonnummer som du legger i en postkasse ved inngangen. Du får ny lapp i kirken om du glemmer å ta med. Dette er for å kunne varsle deltagere ved evt oppdaget smitte i ettertid. Informasjonen oppbevares innelåst, og slettes etter 10 dager.
  • Håndvask eller håndsprit: Det er gode muligheter for god håndhygiene, og alle skal bruke håndvask eller håndsprit når de kommer til kirken
  • Det blir ikke kirkekaffe etter gudstjenestene
  • Nattverd: God informasjon om hvordan dette skal gjøres gis i gudstjenestene
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta på våre arrangement

Andre seremonier som vielser, begravelser og dåp vil kunne holdes i de respektive kirker. Alle kirkene er målt opp, og det er telt hvor mange som kan møtes i den enkelte kirke:

Ræge kirke: 81 personer
Sola kirke: 57 personer
Sørnes kirke: 196 personer
Tananger kirke: 155 personer

Dåp: Dere som bestiller dåp vil bli kontaktet av prest for praktiske avklaringer i forhold til seremonien.

Det er fortsatt viktig at alle smittevernregler overholdes, og både gudstjenestene og andre seremonier vil være tilrettelagt for dette. Medvirkende får god opplæring og vil kunne veilede deltagere, og vi ber om at dere som er deltagere respekterer de regler som gjelder i kirkene, så vel som ellers i samfunnet.