«Mer himmel på jord» er Tananger kirkes visjon.

Tananger menighet har valgt å bruke samme visjon som Den norske kirke.

Ny liturgisk musikk

Kirkerådet har strammet inn valgfriheten med hensyn til valg av liturgisk musikk i gudstjenesten. Menighetene får velge mellom tre alternativ. Menighetsråd har sammen med stab og forsangere gått inn for alternativ to. Her kan du lytte til Kyrie og Gloria.
Under høymessenattverd brukes disse leddene: Agnus Dei og Sanctus.

Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Samtale-gudstjeneste

  Velkommen til samtalegudstjeneste i Tananger kirke.

  Det vil bli online quiz hvor alle kan bli med.
  Prest: Tracy Rishton

  Du kan bruke denne direkte lenken: https://audience.ahaslides.com/7e331rgtll

  Og du kan bruke denne QR koden:

  Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag.
  Her er søndagens tekster fra Bibelselskapets sider.

  Ukens regnbuebønn:

  FELLESSKAP
  Fra og med fastelavnssøndag

  bilde av en afrikansk kvinne og en gutt

  Det hele begynte med en brønn.
  – Jeg er så stolt, så stolt over
  å få være med på å endre så
  mange liv. Det er en helt annen
  atmosfære her nå. Folk er
  lykkelige, har jobb, skolene fulle av
  elever, livskvaliteten har endret
  seg og bøndene kan igjen dyrke
  grønnsaker. Nizar Seleman Utanga
  er ansatt i Kirkens Nødhjelp i
  Tanzania. Synet som møtte henne
  for sju år siden ga lite grunn til
  håp, men siden den gang har
  hun vært med på en endring av
  126.000 liv i Mbulu i Tanzania.
  Kjære Gud, du møter alle
  mennesker med nåde og
  fred. Takk for alle som
  bruker de mulighetene
  de har til å skape en mer
  rettferdig verden. Hjelp
  oss å bygge fellesskap og
  velsign alle som er med
  på Kirkens Nødhjelps
  fasteaksjon.

  Foldere med Kirkens nødhjelps regnbuebønn er tilgjengelig på kirketorget i Tananger kirke.