«Mer himmel på jord» er Tananger kirkes visjon.

Tananger menighet har valgt å bruke samme visjon som Den norske kirke.

Ny liturgisk musikk

Kirkerådet har strammet inn valgfriheten med hensyn til valg av liturgisk musikk i gudstjenesten. Menighetene får velge mellom tre alternativ. Menighetsråd har sammen med stab og forsangere gått inn for alternativ to. Her kan du lytte til Kyrie og Gloria.
Under høymessenattverd brukes disse leddene: Agnus Dei og Sanctus.

Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Gudstjeneste med nattverd

  Velkommen til gudstjeneste i Tananger kirke.
  Dag i kirkeåret: 2.søndag i advent
  Prest: Tracy Jane Rishton
  Det blir nattverd
  Søndagskole

  Første lesetekst: Salme 33,18-22
  Andre lesetekst: Hebr 6,13-19a
  Prekentekst: Joh 14,1-4