«Mer himmel på jord» er Tananger kirkes visjon.

Tananger menighet har valgt å bruke samme visjon som Den norske kirke.

Ny liturgisk musikk

Kirkerådet har strammet inn valgfriheten med hensyn til valg av liturgisk musikk i gudstjenesten. Menighetene får velge mellom tre alternativ. Menighetsråd har sammen med stab og forsangere gått inn for alternativ to. Her kan du lytte til Kyrie og Gloria.
Under høymessenattverd brukes disse leddene: Agnus Dei og Sanctus.

Forhåndsvisning av aktiviteter