«Mer himmel på jord» er Tananger kirkes visjon.

Tananger menighet har valgt å bruke samme visjon som Den norske kirke.

Nytt familiegudstjenestekonsept:
Messy Church – en sprell levende familiegudstjeneste!

Messy Church er et annerledes «gudstjenesteuttrykk». Det er samlinger for alle generasjoner som inneholder middag, aktiviteter, fellesskap og feiring.
«Messy Church» er et konsept som er utviklet i England. NMS, NMSU og Søndagsskolen Norge har i samarbeid utarbeidet en norsk variant. Det blir gøye aktiviteter for alle aldre som er knyttet opp mot dagens bibeltekst.

Gudstjenesten består av tre samlingsdeler: Måltid, aktiviteter og feiring.
Messy Church bygger på fem verdier:
– Kristussentrert
– For alle generasjoner
– Kreativitet
– Gjestfrihet
– Feiring

I Tananger skal vi ha Messy Church en gang i måneden kl.17.00-18.30.

«Messy Church» er utarbeidet i samarbeid av NMS, NMSU og Søndagsskolen.
Vil du lese mer om hvorfor «Messy Church», kan du lese dokumentet «Sprell levende kirke – Bakgrunn og grunnlag» fra disse organisasjonene her.

Liturgisk musikk.

Kirkerådet har gitt menighetene anledning til å velge mellom tre alternativer til liturgisk musikk. Klikk på lenkene for å lytte til den liturgiske musikken som vi har valgt.  Her er  Kyrie,  Gloria, Agnus Dei og Sanctus.

Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Knøttetreffen Åpen barnehage

  Knøttetreffen er et tilbud til både barn (0-6 år) og voksne. Her kan både du og barnet få nye venner. Vi leker, synger, maler, baker og har aktiviteter i gymsalen. Dette er et åpent tilbud, der man kan komme når som helst, uten å melde seg inn.
  Følg oss på facebook: «Knøttetreffen – åpen barnehage i Tananger kirke»