«Mer himmel på jord» er Tananger kirkes visjon.

Tananger menighet har valgt å bruke samme visjon som Den norske kirke.

Ny liturgisk musikk

Kirkerådet har strammet inn valgfriheten med hensyn til valg av liturgisk musikk i gudstjenesten. Menighetene får velge mellom tre alternativ. Menighetsråd har sammen med stab og forsangere gått inn for alternativ to. Her kan du lytte til Kyrie og Gloria som benyttes i Tananger fra søndag 25. oktober 2020.
Under nattverd er det disse leddene som hører med: PrefasjonsdialogAgnus Dei og Sanctus.

Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Allehelgens-gudstjeneste

  Velkommen til allehelgensgudstjeneste.
  Prest er Tracy Rishton
  Jeanette Krommen deltar med sang.