«Mer himmel på jord» er Tananger kirkes visjon.

Tananger menighet har valgt å bruke samme visjon som Den norske kirke.

Temaserie: Januar 2021:

Jesus sier til oss: «Følg meg!» Han inviterer oss til å bli ham lik, og til å leve som ham. Jesus levde i tre relasjoner: OPP mot sin himmelske far, INN i fellesskapet med disiplene sine, UT mot alle andre.
Her legger vi ut formidlingen til de tre gudstjenestene.

 

Ny liturgisk musikk

Kirkerådet har strammet inn valgfriheten med hensyn til valg av liturgisk musikk i gudstjenesten. Menighetene får velge mellom tre alternativ. Menighetsråd har sammen med stab og forsangere gått inn for alternativ to. Her kan du lytte til Kyrie og Gloria som prøves ut i Tananger fra søndag 25. oktober 2020.
Under nattverd er det disse leddene som hører med: Agnus Dei og Sanctus.

Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Åpen kirke i fastetiden

  Åpen kirke i fastetiden onsdager kl. 09:00 – 10:00.

  Har du ofte tenkt at du ville gjøre noe mer ut av fastetiden, men aldri fått det til? Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere. Vi ønsker å invitere deg til kirka mellom kl. 09:00 – 10:00.

  Kl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
  Kl 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
  Velkommen onsdagene 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 og 24/3.
  Det er også Åpen kirke torsdagskveldene 18/8,  25/2, 4/3, 11/3, 18/3 og 25/3.

  Maksimum ti personer, og registering i inngangen.

  Ukens regnbuebønn:
  RETTFERDIGHET
  Fra og med 2. søndag i fastetiden

  Med påvirkningsarbeid kan vi delta i kampen
  for rettferdighet. Sammen med våre partnere
  har vi opplæring med befolkningen i Malingunde
  i Malawi. De får kunnskap om og kjennskap
  til sine rettigheter, slik at de kan kreve
  kompensasjon for tap av dyrket mark,
  beiteområder og matjord når store gruveselskap
  vil etablere seg i nabolaget deres.
  Hvis mange nok taler med én stemme, vil
  vi bli hørt der beslutningene tas.