Wannabe FollowMe er opplegg for de som har vært konfirmant og vil bli med videre som FollowMe’er. Wannebe FollowMe er tre samlinger tidlig på høsten  for å bli klar for å bli med som hjelpeleder på første konfirmantweekend.

Ny oppstart: høsten 2020!

Etter konfirmantleiren blir Wannabe’erne innlemmet i FolloWMe. Les mer om FolloWMe.

Medlemsavgift: kr. 200,- pr. år