Wannabe FollowMe er opplegg for de som har vært konfirmant og vil bli med videre som FollowMe’er. Wannebe FollowMe er tre samlinger tidlig på høsten (28/8, 11/9 og 26/9) for å bli klar for å bli med som hjelpeleder på første konfirmantweekend. Etter konfirmantleiren blir Wannabe’erne innlemmet i FolloWMe. Les mer om FolloWMe.

Medlemsavgift: kr. 200,- pr. år