Wannabe FollowMe er opplegg for de som har vært konfirmant og vil bli med videre som FollowMe’er. Wannebe FollowMe er tre samlinger tidlig på høsten  for å bli klar for å bli med som hjelpeleder på første konfirmantweekend.

Oversikt over programmet  til WBFM høsten 2019:
1. samling:
28. august kl. 18:00-20:00
Tema: Målet med WBFM
Hjemme hos Anne Marit
2. samling:
11. september kl. 18:00-20:00
Mål: Temaet skal bevisstgjøre deg på dine holdninger til deg selv og de andre, gjøre deg trygg i gruppa og trygg på hva Gud tenker om deg
Hjemme hos Anne Marit
3. samling:
26. september kl. 19:00-20:00
Info ang. konf.weekend
I kirken

Otto og Anne Marit har samlingene sammen.

Etter konfirmantleiren blir Wannabe’erne innlemmet i FolloWMe. Les mer om FolloWMe.

Medlemsavgift: kr. 200,- pr. år