Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Gudstjeneste med nattverd

  Velkommen til gudstjeneste i Tananger kirke.
  Dag i kirkeåret: 2.søndag i advent
  Prest: Tracy Jane Rishton
  Det blir nattverd
  Søndagskole

  Første lesetekst: Salme 33,18-22
  Andre lesetekst: Hebr 6,13-19a
  Prekentekst: Joh 14,1-4