Forhåndsvisning av aktiviteter

 • d
  t
  m
  s

  Familie-gudstjeneste m/dåp og nattverd

  Velkommen til familiegudstjeneste kl.11:00

  v/Just Salvesen
  Vi gleder oss til å møtes igjen etter ferien!

  Det blir leker og salg av grillpølser etter gudstjenesten. Vår nye trosopplærer, Birgitte Avtjern, blir presentert for menigheten. To barn skal døpes. Det blir nattverd.